یک فعال بازار سرمایه با ارزیابی مشکل اصلی شرکت های زیانده، دلایل زیان انباشته سه صنعت بانک، خودرو و نساجی را اعلام کرد و گفت: این صنایع بیش از بقیه به بررسی نیاز دارد.

به گزارش راتین بورس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس،علیرضا کدیور معاون گروه توسعه ملی مشکل اصلی شرکت های زیانده را قدیمی بودن فناوری و روش های تولید آنها ارزیابی کرد و به سنا گفت: زیاندهی اغلب به واسطه مشکلات مالی شرکت ها است. یعنی مشکل اصلی وجود بدهی‌های سنگین بانکی، بدهی به تامین کنندگان و … است که رسیدن به سوددهی را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: درحال حاضر صنایع خودرویی بیش از بقیه صنایع به این واکاوی و تشخیص دلایل زیان دهی نیاز دارند چراکه برخی از شرکت ها طی سال های گذشته چندین بار از محل تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه داده اند اما همچنان درگیر زیان انباشته بوده و هستند و این زیان همواره نیز در حال افزایش است.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به صنایع نساجی به عنوان صنایع بعدی دارای زیان انباشته گفت: ساختار مالی نامناسب به عنوان مهمترین عامل و سوءمدیریت به عنوان عامل بعدی از مهمترین دلایل زیان دهی شرکت ها است و مشکلات صنعت در جایگاه آخر قرار دارد.

کدیور دلیل زیان دهی بخشی از صنایع بانکی را نیز وجود ساختار مالی نامناسب دانست و افزود: در این میان مشکلات ناشی از اقتصاد کلان به تشدید مشکلات موجود در ساختار نظام بانکی منجر شده است. این در حالی است که طی چند سال گذشته بانک ها اعم از خصوصی یا نیمه دولتی نیز جزو صنایعی بوده اند که بارها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داده اند اما زیان انباشته آنها به طرز فزآینده ای افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت واکاوی دلایل زیاندهی بانک ها به عنوان یکی از صنایع مهم در بازار سرمایه و اقتصاد گفت: شرکت ها باید ضمن استفاده درست از فرصت ایجاد شده، حذف مالیات از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و ایجاد امکان خروج از ماده ۱۴۱ به سمت تغییر در ساختار مالی و به روز رسانی حرکت کنند تا با پایان زیان، سودآوری محقق شود.