دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی را باطل کرد که مربوط به مطالبه مالیات برای اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات بود.

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس ،بر اساس رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مطالبه مالیات برای اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، ابطال شد.
کل مالیات مصوب اشخاص حقوقی در سال جاری ۳۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که به امضای رئیس این سازمان رسیده ، آمده است: نظر به اینکه در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح شده است. لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر ذکر می شود:
۱- بنا به صراحت ماده ۱۱۵ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت شده، خواهد بود.

۲- از آنجا که اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شوده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت شده، تلقی نمی گردد.
بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها ( دوره انحلال ) نخواهد بود.”