به طور کلی میتوان گفت در این شرایط معامله گران دقیقا با دو ذهنیت متفاوت درگیر هستند و این تضاد به خوبی در معامله های روزمره آنان تاثیر گذار و مشهود است.

 

از یک طرف میل به خرید در قیمتهای جذاب و منفی و کف های ساخته شده و از طرف دیگر ترس از منفی شدن دوباره بازار و درگیر جو منفی شاخص شدن و متضرر شدن سبد. آنچه از همه بیشتر اهمیت دارد توانایی در اقدام بهینه و واکنش سریع به رفتار شاخص هست که در صورت منفی شدن یا مثبت شدن در هر دو حالت سود ده ترین موقعیت با کمترین ضرر انتخاب شده باشد.

 

برای کسانی که در این شرایط بیشتر میل به خرید دارند چند نکته حائز اهمیت را که سعی میکنم همیشه رعایت کنم می آورم:

 

۱- حتی در مطلوبترین شرایط برای خرید در این روزها ، میزانی از سبد رو به صورت نقد نگه داشته شود این امر باعث خواهد شد:
     – امکان خرید پله ای در صورت منفی شدن بازار در روزهای آتی روی سهام سبد موجود باشد و میانگین به سمت پایین گرفته شود
     – امکان نوسانگیری و جبران ضرر احتمالی با میزان نقدینگی موجود امکان پذیر باشد
     – از لحاظ روانی داشتن نقدینگی تاثیر بسزایی دارد

 

۲-برای خرید هایی که مطلوب ارزیابی میشوند (که تعداد آنها هم کم نیست) حتما یک بررسی اولیه و گرفتن نسبت ریسک/ریوارد انجام شود.
     – استفاده از این نسبت بازدهی بیشتری رو برای کوتاه مدت یا میان مدت برای سبد به دنبال خواهد داشت
    – سردرگمی روزانه و در زمان معاملات به میزان قابل توجهی پایین خواهد آمد و انتخاب سهام طی معاملات روزانه راحتتر خواهد بود

 

سعی شود تحلیل ریسک ریوارد در ساعاتی غیر از ساعات بازار انجام شود که تمرکز بهتری وجود داشته باشد (مثلا شبها)

 

۳- حتما حتما حتما مقاومت های سهامی که میخواهند در لیست آماده برای خرید قرار گیرند چک شود. با توجه به وضعیت شکننده ای که هنوز وجود دارد سهام نزدیک به مقاومت انتخاب نشوند ، هر چقدر هم که جو بازار روی آنها مثبت باشد

 

۴- تا حد امکان سعی شود همه بررسی ها قبل از بازار انجام شود تا حین روز احساسات و جو در خرید و فروشها کمتر دخیل شوند

 

     برای کسانی که در این شرایط همچنان برای خرید لزومی نمی بینند،بهتر است در حین این دست و پا زدنهای شاخص وارد نشده و در فاز بعدی ، یعنی زمانی که تثبیت رو به بالای شاخص کاملا قطعی شد وارد شوند که البته این عمل به نسبت ریسک کمتری که دارد ، بازدهی کمتری هم دارد اما سرمایه حفظ شده و ضرری متوجه سبد نمی گردد.

تهیه کننده:مجید زرین