محمد ابراهیم قربانی فرید با تاکید براینکه سهامداران باید به اطلاعات شرکت ها توجه داشته باشند ، تصریح کرد: سود آوری شرکت ها و تناسب سود و قیمت ها از جمله مواردی است که خریداران باید به آن توجه داشته باشند .
 
وی ادامه داد: البته شرکت هایی نیز وجود دارند که ممکن است قیمت سهم آنها افزایش بی اندازه ای داشته باشد و خریداران باید به سهام شرکت ها متناسب با قیمت ها توجه داشته باشند .
 
مدیرعامل کارگزاری سهام پژویان خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی با رشد قیمت ها مواجهند بنابراین این شرکت ها صف خرید دارند و با قیمت های بالاتر هم خرید سهام آنها توجیه خواهد داشت .
 
قربانی فرید درباره افت سهام شرکت های خودروسازی اظهار کرد:در حال حاضر خودروها سودآوری چندانی ندارند و مردم هم علاقه مند به سرمایه گذاری در شرکت هایی هستند که سود آوری لازم را در میان مدت به همراه داشته باشد .
 
مدیرعامل کارگزاری سهام پژویان در خصوص شفافیت اطلاع رسانی شرکت ها به منظور خرید سهام خاطرنشان کرد: اطلاعات شرکت ها در سایتی به نام کدال سازمان بورس ثبت می شود و خریداران می توانند به خوبی اطلاعات شرکت ها را رصد کنند .
 
وی با اشاره به بازدهی مناسب بورس از ابتدای سال جاری ، عنوان کرد: تا آینده ای نزدیک رشد شاخص ها ادامه دارد به این دلیل که امیدواری های اقتصادی افزایش یافته و با رفع تحریم ها سودآوری شرکت های بورسی نیز با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود .
 
منبع: بورس نیوز