شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در جریان معاملات روزی جاری در حالی به کار خود را ادامه داد که با افزایش ۵۷۷ واحدی به عدد ۶۳ هزار و ۴۱۸ رسید.

به گزارش راتین بورس به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در آغاز معاملات روزی جاری در حالی کار خود را آغازکرد که با افزایش ۲۳۸ واحدی به عدد ۶۳ هزار و ۷۹ رسید.
همچنین ارزش کل معاملات بورس تهران از ۷۵۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۲۵۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۷هزار نوبت خرید و فروش بود.
بر اساس این گزارش  ، شاخص کل (هم‌وزن) نیز با رشد ۳۵  واحدی به عدد ۱۰هزار و ۲۶۰  رسید.
لازم به ذکر است، شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش ۲۹ واحدی  به عدد ۸ هزار و ۶۸۱  رسید.
همچنین شاخص سهام آزاد شناور با ۳۴۸ واحد جهش به عدد ۷۰ هزار و ۲۶۳ واحد رسید و  شاخص بازار اول در حالی با ۱۶۲ واحد رشد به عدد ۴۳ هزار و۴۱۲ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۵۴۹ واحد افزایش به عدد ۱۴۱ هزار و۱۹۸ واحد رسید.
گفتنی است نمادهای وبملت ،وتجارت و حکشتی با اعمال اثر مثبت موجب رشد بیشتر دماسنج بازار شدند و در مقابل نمادهای معاملاتی تاپیکو با اعمال تاثیر منفی از مثبت تر شدن نماگر بازار جلوگیری کردند.
شاخص کل فرابورس درآغاز  معاملات خود با ۲.۳۰ واحد افزایش  به عدد ۷۰۴ واحد دست یافت.
بر همین اساس تعداد ۳۵ میلیون سهم به ارزش ۱۰۴ میلیارد ریال در ۱۰ هزار  نوبت معاملاتی دست به دست شد.

نماگر بازار ۳۴۷ واحد بالا رفت

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در آغاز معاملات روزی جاری در حالی کار خود را آغازکرد که با افزایش ۳۴۸ واحدی به عدد ۶۳ هزار و ۱۸۹ رسید.

همچنین ارزش کل معاملات بورس تهران از یکهزار و ۹۴۵ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۶۹۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۱هزار نوبت خرید و فروش بود.

بر اساس این گزارش ، شاخص کل (هم‌وزن) نیز با رشد ۴۹ واحدی به عدد ۱۰هزار و ۲۴۷ رسید.

لازم به ذکر است، شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش ۴۱ واحدی به عدد ۸ هزار و ۶۹۳ رسید.

همچنین شاخص سهام آزاد شناور با ۵۳۴ واحد جهش به عدد ۷۰ هزار و ۴۶۹ واحد رسید و شاخص بازار اول در حالی با ۲۵۰ واحد رشد به عدد ۴۳ هزار و۵۰۱ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۶۵۷ واحد افزایش به عدد ۱۴۲ هزار و۳۰۷ واحد رسید.

گفتنی است نمادهای وبملت، شبندر و حکشتی با اعمال اثر مثبت موجب رشد بیشتر دماسنج بازار شدند .

شاخص کل فرابورس درآغاز معاملات خود با ۵.۱۰ واحد افزایش به عدد ۷۰۶ واحد دست یافت.

بر همین اساس تعداد ۱۳۰ میلیون سهم به ارزش ۲۴۷ میلیارد ریال در ۱۷ هزار نوبت معاملاتی دست به دست شد.

رشد ۵۷۷ واحدی شاخص در جریان معاملات

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در جریان معاملات روزی جاری در حالی به کار خود را ادامه داد که با افزایش ۵۷۷ واحدی به عدد ۶۳ هزار و ۴۱۸ رسید.

همچنین ارزش کل معاملات بورس تهران از دوهزار و ۵۰۶ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۹۸۹ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۶۴ هزار نوبت خرید و فروش بود.

بر اساس این گزارش ، شاخص کل (هم‌وزن) نیز با رشد ۴۷ واحدی به عدد ۱۰هزار و ۲۷۲ رسید.

لازم به ذکر است، شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش ۳۹ واحدی به عدد ۸ هزار و ۶۹۱ رسید.

همچنین شاخص سهام آزاد شناور با ۶۸۷ واحد جهش به عدد ۷۰ هزار و ۶۲۲ واحد رسید و شاخص بازار اول در حالی با ۳۲۴ واحد رشد به عدد ۴۳ هزار و۵۸۳ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۱۷۴۱ واحد افزایش به عدد ۱۴۳ هزار و۳۹۰ واحد رسید.

گفتنی است نمادهای وبملت، فارس و حکشتی با اعمال اثر مثبت موجب رشد بیشتر دماسنج بازار شدند .

شاخص کل فرابورس درآغاز معاملات خود با ۹.۱۰ واحد افزایش به عدد ۷۱۰ واحد دست یافت.

بر همین اساس تعداد ۲۰۷ میلیون سهم به ارزش ۵۹۲ میلیارد ریال در ۲۴ هزار نوبت معاملاتی دست به دست شد.