تحلیل تکنیکال شرکت پتروشیمی فناوران (شفن)بر اساس هدف گذاری های میان مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار می گیرد، در بررسی کوتاه مدت حرکت قیمت خنثی و در بلند مدت مثبت ارزیابی می شود

 

 

 

بررسی مهمترین خطوط حمایت و مقاومت سهم :

 

 

 

همچنین انتظار داریم موج اصلاحی به پایان خود نزدیک شده باشد و روند صعودی به سمت اهداف پیشنهادی حرکت کند .

مشروح تحلیل

هدف گذاری بر اساس نسبت های فیبوناچی

تصویر شماره ۱

 

 

 

 بر اساس نسبت های فیبو در نمودار روزانه سهم ، شاهد نسبت های اصلاحی و بازگشتی هستیم که شامل(خط اصلاحی۳۸%و بسط ۳۸%)قیمت ۱۰.۸۳۸-۱۰.۶۱۷ ریال است. همچنین انتظار داریم با حمایت مناسب از سهم در منطقه ۹.۰۰۰ ریال روند اصلاحی به پایان خود نزدیک شود.

 

سایر مشاهدات : بررسی مهمترین خطوط حمایت و مقاومت سهم 

 

تصویر شماره۲

 

 

 

با بررسی مهمترین خطوط حمایت و مقاومت سهم شاهد خطوط رند حمایت و مقاومت هستیم که با توجه به بحث مالی رفتاری که به بررسی رفتارهای سرمایه گذاران در بازارهای مالی می پردازد این اعداد اهمیت خاصی پیدا می کنند و معمولا مورد توجه بیشتری قرار می گیرند .در بررسی سهم مورد نظر خط حمایت ۹.۰۰۰ ریال در پیشینه سهم به عنوان مقاومت مهمی خود را نشان داده است که انتظار می رود با توجه به این که در حال حاضر به عنوان خط حمایت مهمی محسوب می شود به خوبی عمل کند و سهم بعد از برخود با آن با تغییر روند روبه رو شود.همچنین خط حمایت ۱۰.۰۰۰ ریال نیز به عنوان یک مقاومت مهم پیش روی سهم محسوب می شود .

هدف گذاری بر اساس امواج الیوت

تصویر شماره ۳

 

 

 

در بررسی موج شمار، هنوز سهم در موج اصلاحی به سر می برد و موج دوم اصلاحی هنوز به پایان نرسیده است.ولی موج شمار اهداف قیمت ۱۰.۹۴۷ -۱۰.۸۸۹ ریال را به عنوان اهداف میان مدت در نظر می گیرد که بعد از توقف موج اصلاحی حرکت سهم به سمت اهداف پیشنهادی پیش بینی می شود .

بررسی زمان ورود و خروج از بازار به کمک اندیکاتور ها

تصویر شماره ۴

 

 

زمان مناسب برای خرید و فروش :

با توجه به اندیکاتورهای پیرو روند هنوز اثری از اتمام قطعی روند نزولی مشاهده نمی شود.ولی همانطور که مشاهده می کنید در بررسی MACD انتظار داریم الگو به سمت تکمیل سیگنال قطعی خرید حرکت کند وRSI سهم هم به منطقه اشباع فروش وارد شده است که می تواند زمان مناسبی برای ورود به سهم بعد از توقف و تثبیت روند نزولی باشد.

به چند کندل آخر توجه کنید این کندل ها چکش نام دارند و یک الگوی برگشتی مهم تلقی می شوند که بازهم می تواند حکایت از پایان روند نزولی باشند.

 

تحلیلگر:مجید زرین