تحلیل بنیادی کالسیمین

 

 

مقدمه: کالسیمین یکی از شرکتهای تابعه توسعه معدن روی و بازوی اصلی این شرکت در تولید انواع کنسانتره وشمش سرب و روی میباشد این شرکت هم اکنون با ظرفیت تولید سالیانه ۶۵ هزار تن کنسانتره روی پخته و ۳۳ هزار تن شمش روی و ۲۱ هزار تن شمش سرب و۲۵۰ هزار تن کنسانتره روی خام در حال فعالیت میباشد.

 

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر: 

 

سود شرکت از سال ۸۹ با توجه به رشد قیمتهای جهانی فلزات و پایان رکود جهانی با روند صعودی مواجه شده است که پیشبینی میشود سود سال ۹۱ همچنان تحت تاثیر دو عامل مهم یعنی افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ جهانی سرب و روی همچنان با روند صعودی همراه شود

 

پیشبینی سوداوری سال ۹۱ و عملکرد ۶ ماهه:

 

شرح

پیشبینی حسابرسی نشده

واقعی ۶ماهه حسابرسی نشده

سال مالی منتهی به

۹۱،۱۲،۳۰

۹۱،۶،۳۱

فروش

۲،۳۲۳،۵۰۶

۱،۰۹۵،۹۹۳

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۱،۱۱۰،۵۱۰)

(۵۳۲،۹۸۴)

سود و زیان ناخالص

۱،۲۱۲،۹۹۶

۵۶۳،۰۰۹

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

(۶۳،۲۹۸)

(۳۱،۶۵۸)

خالص سایر درامدهای عملیاتی

(۲،۱۰۰)

(۱،۷۸۴)

سود و زیان عملیاتی

۱،۱۴۷،۵۹۸

۵۲۹،۵۶۷

هزینه های مالی

(۳۰،۰۰۰)

(۱۷،۱۵۶)

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

۱۳۲،۷۴۲

۳۱،۴۶۸

درامدها(هزینه های) متفرقه

۴،۵۰۰

۳،۹۳۹

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۱،۲۵۴،۸۴۷

۵۴۷،۸۱۸

مالیات

(۸۶،۳۱۶)

(۴۲،۳۸۳)

سود و زیان پس از کسرمالیات

۱،۱۶۸،۵۳۱

۵۰۵،۴۳۵

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۱،۲۳۸

۵۳۶

سرمایه

۹۴۳،۸۰۰

۹۳۴،۸۰۰

 

 این شرکت سود سال مالی ۹۱ خود را مبلغ ۱۲۳۸ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد ۶ماهه موفق به پوشش۴۳درصدی سود خود شده است

 

تولیدات و فروش شرکت:

 

تولیدات اصلی شرکت عمدتا شمش روی میباشد و بخش اصلی فروش شرکت را نیز شمش روی تشکیل داده است شمش روی بیش از ۵۰ درصد بودجه ریالی شرکت را تشکیل میدهد.

 

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۱

 

نوع محصول

مقدار فروش(تن)

سال ۹۱

قیمت فروش (هر تن)

سال ۹۱

تومان

مقدار فروش(تن)

۶ماهه سال۹۱

قیمت فروش (هر تن)۶

ماهه سال۹۱

تومان

کنسانتره روی پخته

۲۳،۴۳۵

۳۳۵،۰۰۰

۱۳،۴۳۵

۳۱۳،۳۰۰

شمش روی

۳۸،۱۸۰

۳،۳۱۷،۰۰۰

۱۹،۸۰۰

۳،۲۲۲،۰۰۰

کنسانتره سرب

۳۲،۰۰۰

۱،۵۵۳،۰۰۰

۱۳،۱۲۶

۱،۱۹۸،۰۰۰

کنسانتره روی خام

۳۵۰،۰۰۰

۱۲۴،۸۵۰

۱۸۰،۸۹۴

۱۲۳،۰۰۰

سایر

۲،۴۳۷

۱،۸۱۸،۰۰۰

۲،۱۲۷

۱،۵۷۴،۰۰۰

 

 همانطور که از جدول بالا مشخص میباشد قیمت فروش پیشبینی  شده  در سال ۹۱ کمتر از قیمتهای واقعی میباشد برای مثال در شمش روی با فرض قیمتهای ۲۰۰۰ دلاری برای روی و قیمت متوسط دلار ۲۵۰۰ تومانی هم به قیمتهای ۵ میلیون تومان در هر تن خواهیم رسید

 

مصارف ارزی:

 

کالسیمین برای سال ۹۱ پیشبینی  صادرات ۵۲ درصدی محصولات خود را دارد و صادرات فوق به وسیله ارز دلار انجام میپذیرد شرکت نرخ دلار را در بودجه صادراتی سال ۹۱ خود ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته است همچنین شرکت برای سال ۹۱ پیشبینی واردات ۶ درصدی مواجه اولیه را با دلار ۱۲۲۶ تومانی دارد

 

در حالی که شرکت در عملکرد ۶ ماهه اقدام به صادرات ۶۰ درصدی محصولات خود با دلار ۱۷۵۳ تومانی و واردات ۲۳درصدی مواد اولیه خود با دلار ۲۰۵۰ تومانی نموده است

 

افزایش نرخ دلار توانسته است کاهش نرخ جهانی روی را تا حدود زیادی جبران نماید

 

صادرات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۷۸،۰۳۳،۰۰۰

۱۲،۲۶۰

۹۵۶،۶۹۲

 

 واردات: 

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۲،۶۱۰،۰۰۰

۱۲،۲۶۰

۳۲،۰۰۰

 

 عملکرد ۶ ماهه:

 

صادرات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۳۷،۷۵۸،۰۰۰

۱۷،۵۳۸

۶۶۲،۲۰۰

 

 واردات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

دلار

۲،۱۰۶،۰۰۰

۲۰،۵۰۰

۴۳،۱۷۴

 

 بررسی بهای تمام شده در شرکت کالسیمین:

 

نام

مبلغ(میلیون ریال)

درصد تاثری گذاری

مواد مستقیم

۳۷۴،۶۱۹

۳۷

دستمزد مستقیم

۱۰۱،۵۰۰

۱۰

سربار

۵۳۵،۳۷۴

۵۲

 

 همانطور که مشاهده میشود بخش عمده بهای تمام شده به هزینه های سربار اختصاص دارد.

 

۱-مواد مستقیم: 

 

شرح

واحد

پیشبینی  مقداری خرید سال ۹۱

پیشبینی مبلغی خرید سال۹۱

تومان

مقدار خرید ۶ماهه سال۹۱

مبلغ خرید ۶ماهه سال۹۱

تومان

خاک پر عیار

تن

۹۵،۷۰۰

۱۶۴،۲۰۰

۳۶،۸۰۹

۱۶۰،۰۰۰

خاک کم عیار

تن

۱۵۷،۶۷۷

۵۲،۵۰۰

۶۰،۶۴۵

۴۸،۵۲۸

باطله

تن

۲۱۶،۴۱۱

۱۳،۲۰۰

۸۳،۲۳۵

۱۳،۱۹۱

مواد اولیه کمکی

تن

۶۵،۲۴۰

۲۶۸،۰۰۰

۲۷،۵۶۵

۲۶۲،۰۰۰

خاک متوسط عیار

تن

۳۳،۲۰۰

۱۷۳،۲۰۰

۹،۷۹۴

۱۶۷،۰۰۰

 

 مصارف انرژی: 

 

شرح

واحد

پیش بینی سال مالی ۸۹

مقدار مصرف

مبلغ – میلیون ریال

گاز

متر مکعب

۵۲۷,۲۷۰

۹۰

برق

مگاوات ساعت

۲۱۶,۲۱۶

۵۶,۳۲۵

گازوئیل

لیتر

۸,۰۹۰,۳۳۶

۲,۱۸۴

مازوت

لیتر

۱۲,۰۹۸,۳۸۳

۳,۱۴۶

 

 همانطور که مشاهده میشود عمده مصرف انرژی در شرکت کالسیمین انرژی برق میباشد که در سال ۸۹ به نسبت سال ۸۸ با افزایش و رشد ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است مجموع مصارف انرژی در این شرکت بیش از ۶ میلیارد تومان میباشد که اثرات ان در بودجه سال ۹۱ دیده شده است

 

ترکیب سهامداران شرکت:

 

نام سهامدار

درصد سهام

توسعه معادن روی

۵۸

مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن

۲،۳

ذوب و احیا قشم

۱،۱

 

 در ترکیب سهامداری شرکت حضور توسعه معادن روی به عنوان حامی و سهامدار عمده فعال بر این نماد را شاهد میباشیم

 

سرمایه گذاریهای شرکت:

 

نام شرکت

درصد مالکیت

سهم شرکت سرمایه گذاری

(میلیون ریال)

توسعه معادن روی

۱،۶

۸،۱۴۴

ملی سرب و روی

۲۵

۰

ذوب و روی قشم

۱۰۰

۸۳،۸۸۰

اسید سازان زنجان

۸۴،۵

۴،۵۰۸

شیمیایی رویین کاران الوند

۸۴،۵

۴،۵۲۸

سپرده های بانکی

۳۱،۶۸۸

 

با توجه به اینکه شرکت ملی سرب و روی به سود دهی رسیده و قصد فروش زمینهای خود را دارد میتواند سود خوبی را در صورت فروش زمین برای کالسیمین به ارمغان بیاورد در ضمن احتمال رشد سود سایر شرکتهای زیر مجموعه به خصوص ذوب وروی قشم  نیز وجود دارد

 

طرح های توسعه ای:

 

نام طرح

براورد سرمایه گذاری

درصد پیشرفت طرح تاکنون

سال بهره برداری

مبلغ میلیون ریال

نام ارز

مبلغ ارزی

INTEC

۳۷۲،۳۰۰

دلار

۱۰،۸۷۶،۰۰۰

۱۱

۱۳۹۱

نیروگاه

۱۴۲،۵۰۰

یورو

۹،۵۰۰،۰۰۰

۶

۱۳۹۱

فاز جدید ۵۰۰۰ تنی روی دندی

۵۰،۰۰۰

۰

۲۸

۱۳۹۱

نیکل

۷۰،۰۰۰

۰

۳۴

۱۳۹۲

 

 با افتتاح کامل طرح های شرکت بیش از ۳۴ تومان سود به سود این شرکت افزوده میشود البته پروژه های نیکل به نظر میرسد سوداوری بالاتری را برای شرکت ایجاد نماید همچنین کالسیمین قصد افزایش سرمایه ۲۴۰ درصدی در طی دو مرحله در سال جاری و سال اینده برای پیشبرد طرح های توسعه ای خود را دارد

 

نتیجه گیری:

 

در این بخش سعی داریم سود کالسیمین را با فرض قیمت سرب و روی ۲۰۰۰ دلاری و دلار ۲۵۰۰تومانی تخمین بزنیم در صورتی که قیمتهای فعلی روی در محدوده ۲۰۵۰ دلار اما قیمت دلار در سطوح بالای ۳۰۰۰ تومان قرار دارد قیمت فروش شمش کالسیمین بر این اساس به سطوح ۵ میلیون تومان در هر تن بالغ خواهد شد

 

نوع محصول

مقدار فروش(تن)

۶ماهه باقی مانده سال

قیمت فروش (هر تن /تومان)

۶ماهه باقی مانده سال ۹۱

کنسانتره روی پخته

۱۰،۰۰۰

۴۸۵،۰۰۰

شمش روی

۱۸،۳۸۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

کنسانتره سرب

۱۹،۰۰۰

۱،۸۵۷،۰۰۰

کنسانتره روی خام

۱۶۹،۰۰۰

۱۹۰،۰۰۰

سایر

۳۱۰

۲،۴۳۹،۰۰۰

 

مبلغ فروش

 

مبلغ فروش ۶ ماهه اول سال میلیون ریال

۱،۰۹۵،۹۹۳

مبلغ فروش ۶ماهه باقی مانده سال میلیون ریال

۱،۶۴۷،۰۰۰

جمع فروش میلیون ریال

۲،۷۴۲،۹۹۳

 

تخمین سود ۹۱

 

شرح

پیشبینی ۹۱

سال مالی منتهی به

۹۱،۱۲،۳۰

فروش

۲،۷۴۲،۹۹۳

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۱،۲۰۵،۲۱۷)

سود و زیان ناخالص

۱،۵۳۷،۷۷۶

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

(۶۳،۲۹۸)

خالص سایر درامدهای عملیاتی

(۱،۳۸۳)

سود و زیان عملیاتی

۱،۴۷۳،۰۹۵

هزینه های مالی

(۵۵،۰۰۰)

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

۱۰۶،۰۴۷

درامدها(هزینه های) متفرقه

۳،۵۵۲

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۱،۵۲۷،۶۹۴

مالیات

(۱۰۶،۰۰۰)

سود و زیان پس از کسرمالیات

۱،۴۲۱،۶۹۴

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۱۵۲۰

سرمایه

۹۳۴،۸۰۰

 

 با فرض قیمت سرب و روی ۲۰۰۰ دلاری و دلار ۲۵۰۰ تومانی به سود ۱۵۲ تومانی کالسیمین برای سال ۹۱ به ازای هر سهم خواهیم رسید

 

تحلیلگر:مجید زرین