مدیرعامل مپنا از امضای پیش قرارداد با شرکت جنرال الکتریک خبر داد تا سومین رویداد مثبت این شرکت در یک روز رقم خورد.

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، در پی خبرهای خوش سریالی شرکت بورسی مپنا مبنی بر تهاتر مطالبات و بدهی ها با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی و امضای قرارداد ۲۵۰ میلیون یورویی با شرکت بین‌المللی گروه مانی آسیا جهت ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی ارس و افزایش ۲ درصدی قیمت سهام و رسیدن به ۷۵۶ تومان ، عباس علی آبادی از امضای پیش قرارداد با شرکت جنرال الکتریک خبر داد و به ایرنا گفت: مذاکرات دو طرف در حال تبدیل به قرارداد است و به زودی همکاری سودمندی را برای مپنا و جنرال الکتریک رقم می زند.

وی با بیان اینکه این همکاری ها در زمینه نیرو، نفت و گاز خواهد بود، در پاسخ به طرح مباحثی مبنی بر آمریکایی بودن شرکت جنرال الکتریک افزود: طبق قانون و مقررات آمریکا، هم اکنون شرکت های آمریکایی که در داخل خاک آمریکا هستند،اجازه کار با ایران را ندارند اما شرکت هایی که خارج از حوزه آمریکا، در حوزه اروپا هستند امکان همکاری را دارند.