در بازار دیروز مطابق تحلیل اعلام شده در سایت قیمت توانست از کمند مقاومت ۱۳۸۰ در سررسید بهمن ماه عبور نماید و همین امر باعث شد سیگنال خرید داده شود، اما در بازار شایعات بسیار فراوان وجود داشت و سخنرانی رئیس جمهور نیز شک و ترید را در بازار رقم میزد و بر همین اساس با توجه به اخباری که وجود داشت پیشنهاد گردید که موقیعت های ایجاد شده را بدون ضرر ببندید هرچند که بازار تا ۱۳۹۲ هم رشد قیمت را تجربه نمود

 

صحبتها دیشب انجام گردید و با تاکید بر انجام هدفمندی یارانه ها رشد قیمت را میتوان متصور بود!

 

با بررسی نمودار که قبلا هم برای شما اعلام نموده ایم در موج ۵صعودی قرار داریم و قدرت خریداران در این موج هر روز کاسته میشود و آنچه که مشخص است احتمالا بایستی فقط منتظر تحرکات دلاری باشیم تا نگاه بیشتر به نمودار!

 

اما برای امروز مقاومت ۱۳۸۰ با تکنیک ماهیت معکوس به حمایت تبدیل شده و تا زمانی که قیمت زیر این سطح کندل برگشتی نساخته باشد گزینه خرید بدون ریسک خواهد بود و در صورت صعودی بودن قیمتها و حمایت شدن سطح فوق تا اهداف ۱۳۹۸ و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۹ و هدف سیگنال برک اوت صادر شده در ۱۴۲۷ حرکت خواهیم داشت

 

سکه نقدی در محدوده زیر ۱۲۵۰ در حال معامله است و  برای امروز احتمالا با کمی افت مجددا به سطح ۱۲۴۰ برگردد وبرای امروز تزریق دلار نیز داشته باشیم

حتما به تحلیل انجام شده در مورد سکه نقدی دیروز توجه داشته باشید

 

6