شرکت ۴۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی سیمان ایلام اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۹۲ را برای هر سهم مبلغ ۹۹۹ ریال اعلام کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (حسابرسی نشده) ۴۳ درصد افزایش داشته است.
 

این شرکت که در گزارش اخیر خبر از تحقق نزدیک به ۹۰ درصدی بودجه داده در دوره مورد بررسی رشد ۲۹ درصدی تولید و ۱۰۶ درصدی فروش را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

 

شایان ذکر است “سیلام” در گزارش قبلی تعدیل مثبت نزدیک به ۸۲ درصدی به علت اصلاح نرخ های فروش به علت افزایش نرخ های مصوب توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان را اطلاع رسانی کرده بود.

 

منبع: بورس نیوز

 

: