images2

 

کاربران محترم

این بخش از امروز راه اندازی گردیده و در در طول بازار در صورت وجود سیگنال خرید یا فروش در این بخش بروزرسانی خواهد شد

قیمتها و اخبار در همان بخش نبض بازار بروز رسانی می گردد