images2

کاربران محترم

این بخش جدیدا راه اندازی گردیده و  در طول بازار در صورت وجود سیگنال خرید یا فروش در این بخش بروزرسانی خواهد شد

قیمتها و اخبار در همان بخش نبض بازار بروز رسانی می گردد