نگاهی به نمودار شاخص کل

 

شاخص دیروز در تماس با میانگین ۲۰ روزه خود در محدوده۴۳۶۶۱ واحد می باشد به نظر شاخص با حجم معاملات بالایی این میانگین را شکسته است شرایط فعلی بازار نشان از ریزش های بیشتر را می دهد در مقطع فعلی بازار چشم به اخبار سیاسی تایید صلاحیت نماینده ها و مصوبات مجلس دارد

 

به نظر بازار اگر حمایت های بیشتری را شاهد نباشد شرایط برای ریزش بیشتر بازار با شکسته شدن میانگین ۲۰ روزه ایجاد خواهد شد میانگین مهم ۵۰ روزه در مقطع فعلی حمایت اصلی بازار می باشد لذا سهامداران متناسب با شرایط روزمره و اخبار پیش رو بهتر است به کف حمایتی پیش روی شاخص که محدوده ۴۱ هزار واحد می باشد توجه داشته باشند

 

 

کف باند بولینگر نیز برابر با میانگین ۵۰ روزه می باشد لذا اگر شاهد تدوام وضعیت فعلی باشیم هیچ بعید نیست شاخص تا محدوده میانگین ۵۰ روزه کاهش داشته باشد

 

 

shgha