شخصیت الگوهای ثابتی است که رفتار افراد را در موقعیت های مشخص تحت تاثیر خود قرار می دهد. هنگامی که فردی به قصد سرمایه گذاری وارد بازار می شود، شخصیت فرد و به طور خاص شخصیت سرمایه گذاری وی تصمیم گیری او را تحت تاثیر قرار می دهد.

مهمترین اصل در بررسی شخصیت سرمایه گذاری این است که چه نوع شخصیت سرمایه گذاری متناسب با شما می باشد. بدین ترتیب شما قادر خواهید بود تا سرمایه گذاری های لازم در آموزش برای تجهیز به مهارت های لازم آن نوع از شخصیت سرمایه گذاری را صورت دهید. برای تشخیص شخصیت سرمایه گذاری خود باید تعیین کنید که افق سرمایه گذاری شما بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت است، آیا به قصد خرید و نگهداری وارد بازار می شوید یا برای کسب سود از نوسانات قیمتی به معامله می پردازید، آیا از روش های آماری که نیازمند مهارت های ریاضی می باشند استفاده می کنید یا با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت های مالی که نیازمند مهارت در حسابداری است تصمیم گیری می کنید، آیا از خروجی های یک نرم افزار برای تحلیل تکنیکال استفاده می کنید یا به استفاده از خدمات مشاوران سهام می پردازید و
پاسخ به سئوالاتی نظیر مواردی که بدان ها اشاره شد، شما را در شناخت هر چه بیشتر الگوی رفتاری خود در بازار سرمایه یاری می کند، این شناخت باید منتهی به دستیابی به الگوهای ثابت و پایدار رفتار شما بگردد. ویژگی اصلی شخصیت سرمایه گذاری یک معامله گر در انطباق الگوهای رفتاری با مهارت ها، توانایی ها، امکانات و شرایط بازار است، بدین ترتیب نه تنها این الگوها شما را در تصمیم گیری های بهینه یاری می کنند، بلکه به واسطه ی این شناخت قادر خواهید بود تا در برابر وسوسه های ناشی از احساسات و هیجانات ناپایدار خود مقاومت کنید. در کتاب ۲۳ اصل موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه های سرمایه گذاری و هفت اشتباه بزرگ در معاملات سهام، سه گونه ی اصلی شخصیت سرمایه گذاری مورد اشاره قرار گرفته است:

تحلیل گری: سنجیدن تمامی جوانب سرمایه گذاری پیش از هر گونه اقدام

معامله گری: استفاده از مهارت های ناخودآگاه، تکیه بر اطلاعات ناقص و بهره گیری از احساسات درونی برای تصمیم گیری

آمارگری: استفاده از قوانین ریاضی، آماری و احتمالات و بهره گیری از مجموعه ای از فرمول ها و تکنیک های ریاضیاتی برای تصمیم گیری

از دید نویسنده کتاب، هیچ فردی نمونه ی کامل سه نوع شخصیت سرمایه گذاری نیست، هر یک از افرادی که در بازارهای مالی و بورس به معامله می پردازند، میزانی از هر سه نوع شخصیت را دارند اما یک نوع از آنها بر بقیه غالب است و شخصیت سرمایه گذار را تحت تاثیر قرار می دهد.

منبع: کتاب ۲۳ اصل موفقیت وارن بافت