شرکت نفت ایرانول با سرمایه ای بالغ بر یکصد میلیارد تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را مبلغ ۲۲۸۹ ریال سود خالص در نظر گرفته که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۱۹۳۴ ریال) افزایش ۱۸.۳ درصد افزایش داشته است.
 

“شرانل” که در دوره ۶ ماهه مورد بررسی موفق به تحقق ۵۳ درصد از بودجه شده است علت تعدیل مثبت را افزایش نرخ فروش محصولات صادراتی و جابجایی بخشی از برنامه فروش داخلی به فروش صادراتی و کاهش قیمت تمام شده بدلیل کاهش نرخ میانگین مصرف مواد اولیه وارداتی با توجه به موجودی ابتدای سال و سفارشات در راه اعلام کرده است.

 

شایان ذکر است عملکرد واقعی ۶ماهه ارائه شده حاکی از ترکیب فروش داخلی ۶۲ درصد و فروش صادراتی ۳۸ درصد (در پیش بینی قبلی به ترتیب ۶۷ و ۳۳ درصد) بوده و نرخ تسعیر ارز فروشهای صادراتی به ازای هر دلار مبلغ ۷۹۶ر۳۲ ریال می باشد.

 

گفتنی است که شرکت نرخ پیش بینی شده تسعیر ارز حاصل از فروش های صادراتی برای ۶ ماهه دوم سال۹۲ را اعلام ننموده است. ضمناً نسبت سود ناخالص به فروش، مطابق عملکرد واقعی ۶ ماهه ۹۲ معادل ۳۴ درصد و مطابق پیش بینی سال مالی ۹۲ معادل ۲۶ درصد می باشد که شرکت دلایل آن را اعلام ننموده است.

 

منبع: بورس نیوز