مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اعلام شروط بازگشایی نماد بانکها گفت: فرایند اخذ گزارش حسابرسی و ارائه به بانک مرکزی برای دریافت مجوز مجمع در حال انجام است و در صورت صدور مجوز ، بانک ها مشکلی برای برگزاری مجمع ندارند.

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، سعیدمحمد علیزاده با اشاره بازگشایی نماد بانک ها به شرط انتشار صورت های مالی حسابرسی شده، برگزاری مجمع سالانه و رعایت کامل مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات، در خصوص مشکلات نظام بانکداری به دلیل تاخیر یا عدم ارائه اطلاعات طی یک سال گذشته به سنا گفت: باتوجه به اهمیت بحث شفاف سازی بیشتر بازار سرمایه، ارائه اطلاعات به موقع توسط ناشران یکی از الزامات هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس است و بانک ها نیز از این امر مستثنی نیستند.

وی ادامه داد: باعنایت به تفاهم نامه منعقد شده اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در خصوص حل و فصل موضوع، بانک ها موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به بانک مرکزی و اخذ مجوز برگزاری مجمع هستند.

به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، فرایند اخذ گزارش حسابرس نسبت به صورت های مالی بانک ها و ارائه این صورت ها به بانک مرکزی درحال انجام است و در صورت اخذ مجوز برگزاری مجمع از بانک مرکزی، مشکلی برای برگزاری مجمع وجود ندارد.

علیزاده با بیان اینکه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق تهران و فرابورس ایران صورت می پذیرد، گفت: برای رعایت یکسان حقوق سهامداران فعلی و آتی، بازگشایی نماد های معاملاتی منوط به انتشار و افشای کامل اطلاعات مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان است.

وی تاکید کرد: موضوع تخلفات احتمالی نقض مفاد قانون و دستورالعمل های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت مدیره شرکت های مذکور، از طریق طرح در کمیته پیگیری تخلفات سازمان، در حال پیگیری است. طی چند ماه گذشته بررسی های وسیعی برای بازنگری دستورالعمل های توقف و بازگشایی نماد ها با هدف کاهش زمان توقف انجام شده و با کسب نظر از فعالان و متخصصان بازار، اصلاحات وسیعی در دستورالعمل ها انجام شده که به تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این مقررات شاهد کاهش زمان توقف نمادها در آینده نزدیک باشیم.