با توجه به تغییر قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و همچنین دستورالعمل ملاک قیمت گذاری و فروش محصولات شرکت های پتروشیمی به شرکت های پایین دستی از جمله شرکت پلی اکریل که از مبنای ارز مبادله ای به مبنای ارز آزاد تغییر یافته است منجر به تحمیل زیان به شرکت های پایین دست گردیده است.

براساس  گزارش راتین بورس، در صورتیکه شرکت های پایین دستی مواد اولیه خود را از صنعت پتروشیمی با نرخ ارز آزاد خریداری نمایند منجر به تقویت تولیدکنندگان پلی استری در آن سوی مرزها می گردد و در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله شرکت پلی اکریل به شدت تضعیف شده و موجب تحمیل زیان سالانه حدود ۳۰ میلیارد تومان خواهند شد.

در همین راستا مدیر مالی شرکت پلی اکریل با تأیید مطالب فوق اظهار داشت: شرایط کنونی به گونه ای می باشد که شرکت های پایین دستی، مواد اولیه خود را با قیمت بالا خریداری می نمایند و پس از تبدیل مواد اولیه به محصول مورد نظر در نهایت متحمل ضررهای زیادی خواهند شد.

مهدی ابوالحسنی در ادامه افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه شرکت های پایین دستی می بایست نرخ محصولات پایین دستی نیز با افزایش قابل توجهی مواجه گردد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت پلی اکریل خواستار مجوزی مبنی بر افزایش نرخ محصولات در حدود ۲۰ درصد می باشد تا بتواند از شرایط زیان دهی خارج گردد.

منبع: بورس نیوز