شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در آغاز معاملات با ۲۴.۵۲ واحد افزایش به عدد ۷۹ هزار و ۶۵۰ واحد رسید.
139506061251339078487924
براین اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۳۵۹ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۴۶ میلیون سهم طی  ۱۱ هزار نوبت معاملاتی است.
گفتنی است نمادهای فاسمین، دفرا، اخابر، شخارک، کاما با بیشترین اثر مثبت موجب رشد  و نماد فملی، خودرو با بیشترین اثر منفی موجب کاهش دماسنج تالار شیشه ای شدند.
شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات با ۱.۴۰ واحد رشد به عدد ۸۳۱.۹۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۷۹ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از ۳۰ میلیون سهم طی ۳ هزار نوبت معاملاتی بود.