مذاکره کننده ارشد ایران با ۱+۵ در واکنش به اظهارات مذاکره‌کننده آمریکا در گروه ۱+۵ مبنی بر این‌که “هنوز هیچ پیشنهادی به ایران برای لغو تحریم‌ها داده نشده است” تاکید کرد: هرگونه راه‌حلی که متضمن لغو تحریم‌ها نباشد، مورد پذیرش ما نیست.

 
معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده ایران با ۱+۵ در پاسخ به این پرسش آیا مذاکرات کارشناسی میان ایران و ۱+۵ در وین که ۸ و ۹ آبان برگزار شد به ویژه درباره تحریم‌ها مثبت بوده است؟ خاطرنشان کرد: در طول مذاکرات انجام شده در ژنو و مذاکرات کارشناسی میان ایران و ۱+۵ در وین صرفا قابلیت‌ها و امکانات هر طرف در جریان مذاکرات بحث و بررسی شد و هنوز هیچ توافقی درباره این موضوعات بین دو طرف حاصل نشده است.
 
منبع: بورس نیوز