بلوک ۸‌درصدی شرکت فرابورسی رهشاد سپاهان چهارشنبه این هفته توسط سهامدارا عمده عرضه می‌شود.
logo35
اصفهانی تکادو که مالک چندین شرکت است، در صدد واگذاری ۸ درصد از سهام شرکت بازار پایه فرابورسی رهشاد سپاهان برآمده است.

به این ترتیب چهارشنبه جاری ۷ بهمن‌، یک میلیون و ۲۰۰ هزار سهم «حرهشا» به قیمت پایه هر سهم ۲۲۰ تومان و به ارزش ۲۶۴ میلیون تومان به صورت نقد روانه میز فروش می‌شود.

این عرضه توسط کارگزاری آرمان‌تدبیر نقش جهان و در بازار پایه فرابورس انجام خواهد شد.

رهشاد سپاهان در حوزه ارائه خدمات ایاب و ذهاب نیروی انسانی، تامین غذای پرسنل موسسات و کارخانجات صنعتی و تولیدی، سازمانها و شرکت­ ها (اعم از دولتی یا بخش خصوصی) همچنین ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبزو… فعال است.