شرایط بازار سرمایه حاکی از رسیدن به وضعیت تعادل می باشد. بنابراین می توان اظهار کرد که چنانچه عوامل خاصی بر وضعیت کنونی تأثیر منفی نگذارد، هم اکنون در انتهای مسیر نزولی قیمت سهام می باشیم.

در همین راستا، مصطفی حقیقی مهمانداری، عضو شورای عالی بورس با اشاره به مطالب بالااظهار داشت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگزاری ها و کانون کارگزاران مقرر شده که شرکت های کارگزاری در خصوص وصول مطالبات و تسویه اعتبارات با مشتریان مدارا کنند که بدین طریق فشار بر عرضه سهام کاهش یابد.

حقیقی تصریح کرد: شواهد حاکی از رسیدن بازار به وضعیت تعادل می باشد عدم وجود صف های طولانی خرید و یا فروش در بازار نشانه وجود تعادل در بورس می باشد افزون بر این در مقطع فعلی دولت، سازمان بورس و کلیه مسئولین در تلاش جهت ورود ابزارهای جدید و تسهیلات به بازار سرمایه هستند.

رییس هیأت کانون کارگزاران بیان کرد: هم اکنون بازار سرمایه در نقطه عطف خود قرار دارد بطوریکه معاملات روز گذشته نیز مهر تأییدی بر رسیدن به وضعیت تعادلی در بازار سرمایه بود بنابراین با توجه به تدابیری که در شورای بورس و کانون کارگزاران اندیشیده شده و با توجه به رسیدن سهام به کف قیمتی خود، امید بر این است که چنانچه عوامل خاصی بر روند فعلی بازار تأثیر منفی نگذارد، این دوره پایان مسیر نزولی قیمت سهام می باشد.

عضو شورای عالی بورس عنوان کرد: چنانچه دو عامل مذاکرات هسته ای و نرخ بهره بانکی به نتیجه مثبت بیانجامد بطوریکه شاهد توافقات در مذاکرات هسته ای و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی باشیم، این عوامل می توانند تأثیر مثبتی بر وضعیت بازار سرمایه بگذارند بطوریکه بازار به سرعت تغییر روند خواهد داد.

وی در خاتمه افزود: بنده در مقطع فعلی توصیه به خرید سهام می کنم همچنین چشم انداز بازار سرمایه را با توجه به رسیدن به وضعیت تعادل در مقطع فعلی مثبت ارزیابی می کنم. در خاتمه نیز به نظر می رسد با فرض حصول توافقات در مذاکرات هسته ای، قیمت سهام شرکت های بنیادی به ارزش ذاتی خود باز گردند همچنین در خصوص قیمت سایر سهام نیز می توان اظهار کرد که چنانچه قیمت های قبل از دوران افت شامل حباب بوده، سهامداران نباید توقع رسیدن به سطوح قبلی قیمت برای آن دسته از سهام را داشته باشند.

منبع: بورس نیوز