شرکت قند هکمتان صورت های مالی شش ماهه سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ را حسابرسی شده و با سرمایه ۲۷۳ میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش راتین بورس به نقل از سنا “قهکمت” در نیمه نخست سال مالی ۹۶ مبلغ ۹۷ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۵۶ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل ۶۰ درصد رشد داشته است.

این شرکت در پایان دوره شش ماهه یاد شده مبلغ ۱۷۷ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کرد که در مقایسه با سال مالی قبل معادل ۱۸ درصد افزایش داشته است.