شرکت پتروشیمی خارک با سرمایه ای معادل برابر با ۱۰۰ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ مبلغ ۵۷۶۵ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۴۴۱۱ ریال) ۳۰ درصد تعدیل مثبت داشته است.
 
“شخارک” که در گزارش ۶ ماهه خود خبر از پوشش مناسب ۷۰ درصدی برای هر سهم داده در ارتباط با پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۲ ذکر موارد زیر را گزارش کرده است: 
 
۱ – مقدار فروش پیش بینی شده برای ۶ ماهه دوم (۴۴۲ هزار تن) کمتر از مقدار فروش واقعی محصولات در ۶ ماهه ابتدای سال (۵۰۳ هزار تن) می باشد. در این ارتباط شرکت عنوان نموده است “با توجه به شرایط روز پیش بینی مقدار تولید متناسب با مقدار گاز خوراک دریافتی در نظر گرفته شده و مقدار پیش بینی جهت فروش محصولات معادل پیش بینی کمیت تولید در نظر گرفته شده است”. 
 
۲-  شرکت برای تسعیر ارز حاصل از فروش های صادراتی، هزینه حمل و هزینه گاز مصرفی ۶ ماهه آتی از نرخ ارز مبادله ای )هر دلار ۶۰۰ر۲۴ ریال( استفاده نموده است. اضافه می نماید مطابق اطلاعیه اخیر، نرخ تسعیر فروش های صادراتی در ۶ ماهه ابتدای سال به ازای هر دلار مبلغ ۴۰۴ر۳۳ ریال بوده است. 
 
۳- شرکت هزینه خوراک (گاز ترش) را در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۲ به ازای هر متر مکعب ۹.۵ سنت و با نرخ ارز در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ (هر دلار ۵۰۰ر۲۹ ریال) و برای ۶ ماهه دوم به ازای هر متر مکعب ۹.۵ سنت و با دلار مبادله ای (هر دلار ۶۰۰ر۲۴ ریال) محاسبه نموده است. 
 
شایان ذکر است با توجه به پوشش بالای بودجه در دوره ۶ ماهه احتمال تعدیل مثبت در گزارش های آتی دور از ذهن نخواهد بود.
 
منبع: بورس نیوز