عامل مهم در نوسانات قیمت طلا انتشار گزارش وزارت کار آمریکا در خصوص وضعیت نرخ بیکاری این کشور است
 
به گزارش راتین بورس به نقل بلومبرگ، وزارت کار آمریکا در حالی دیروز گزارش مربوط به وضعیت بازار کار و اشتغال در ماه گذشته را منتشر کرد که قیمت طلا امروز شنبه تحت تاثیر افزایش تقاضای چین با رشد نسبی روبرو شده و بار دیگر به بیش از ۱۲۶۱ دلار رسیده است. 
 
بر اساس این گزارش، قیمت طلا در هفته جاری تاکنون ۱.۴ درصد رشد داشته است. افزایش تقاضا در کشورهای نوظهور و در حال توسعه تاثیر زیادی بر ادامه روند صعودی قیمت طلا داشته است. 
 
هاوارد ون کارشناس ارشدبازارهای مالی گفت: قیمت طلا در آستانه انتشار گزارش وزارت کار آمریکا با تغییر چندانی روبرو نشده بود. آمارهای مربوط به فرصت های شغلی آمریکا می تواند عامل تاثیرگذار در نوسانات قیمت طلا باشد. بازگشت مجدد سرمایه گذاران چینی نیز می تواند قیمت طلا را بار دیگر افزایش دهد. 
 
برخی از کارشناسان بر این باورند که وزارت کار آمریکا نرخ بیکاری در ژانویه را بیشتر از ماه دسامبر اعلام نخواهد کرد و همچنان تعداد مشاغل ایجاد شده را هم چیزی در حدود آمار ماه دسامبر اعلام خواهد کرد. این در حالیست که این آمارهای فریبنده ادامه خواهد داشت، تا زمانی که بیکاران و طبقه فقیر به این آمارها واکنش نشان دهند و یا اینکه در گزارشات سازمان های ناظر آمارهای متفاوتی ارائه شود.