شواهدی که در بازار دیروز وجود داشت نشان از رشدی که در ۱۲۵۰ و ۱۲۶۰ پیش بینی نموده بودیم را تایید نمود و قیمت سررسید دیماه تا ۱۲۹۰ هم رشد را تجربه نمود

ظاهرا در بازار دیروز صرافهای مجاز و غیر مجاز بر طبق دستور بانک مرکزی تعطیل بوده است و این حرکات در راستای طرح ساماندهی بازار ارز میباشد.

اما زمزمه هایی از کاهش قیمت نرخ مبادله ای بگوش میرسد و بایستی بسیار مراقب باشید زیرا این کاهش میتواند تاثیر زیادی روی بازار بگذارد، البته هنوز در حد شایعه است و منبع تایید شده ای وجود ندارد

 

قبلا هم اعلام نمودیم که باید منتظر حرکات قیمت ۳۰۰۰هزار تومانی دلار باشیم زیرا اگر قیمت به بالا شکسته و تثبیت گردد جو خرید دیگری در بازار خواهیم داشت و در غیر این صورت باید منتظر اخباری باشیم که از طرف مسئولین برای سروسامان دادن به بازار دلار دارند.

 

سکه نقد مطابق تحلیل قبل اگر از قیمت ۱۲۱۰ عبور نمود تا ۱۲۵۰ هدف حرکتی خواهد داشت و البته کمی باید برای این تحلیل تعمل داشته باشیم زیرا هنوز تاییدی وجود ندارد و امروز تا به این لحظه قیمتها کمی افت را نشان میدهند

 

در نمودار سررسید دیماه سگینال خرید دیروزی که در تحلیل نوشته شده بود برای کسانی که قصد خرید مجدد داشتند سود اور بود و با توجه به اعلام قبلی برای خرید در ۱۲۵۰ و ۱۲۶۰ دیروز نیز با شکسته شدن ۱۲۷۴ سیگنال خرید تایید شد و با هدف بالای ۱۲۹۰ قیمت حرکت نمود

 

شاید تنها مقاومت جلوی رشد برای امروز ۱۳۰۰ باشد و اگر قیمت بالای ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ تثبیت شد میتوانید خریدهای خود را نگهداری کنید تا اهداف بالاتری همچون ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰  و در غیر این صورت خریداران روزهای قبل در بالاترین قیمتهای امروز میتوانید خارج گردید

 

اما اگر قصد ورود دارید میتوانید با حمایت شدن قیمت در ۱۲۷۷ و ۱۲۸۰ با هدف ۱۳۰۰ برای امروز خرید کنید

بزودی هم تحلیل ها بر روی نمودار بهمن نیز اعمال خواهد شد