مالک اصلی شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران گفت: کشف قیمت ۳۳۵ تومانی هر سهم “کیمیا” ۳۰ درصد نظرم بود و با این حال این سهم را تنها نمی گذارم و حمایت می کنم.

 

ابراهیم جمیلی درگفت وگو بابورس پرس، درباره کشف قیمت ۳۳۵ تومانی هر سهم شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران اظهار داشت: واقعیت این است کشف قیمت این سهم با قیمت ۳۳۵ تومانی ، ۳۰ درصد معادل ۳۰ درصد نظرم بود . چرا که راه اندازی چنین کارخانه ایی به حدود ۹۰ میلیارد تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد سهم عرضه توسط دو سهامدار یعنی توسعه تجارت و بنیاد نیکو کاری جمیلی عرضه شد، ادامه داد: با این حال “کیمیا”را تنها نمی گذارم و حمایت می کنم. این درحالی این است که فعلا” هم برنامه ایی برای ادامه عرضه ندارم.

براساس این گزارش،در ترکیب سهامداری “کیمیا” سرمایه گذاری اعتماد ایرانیان با ۴۳.۴ درصد، بنیاد نیکو کاری جمیلی با ۳۰.۳ درصد و ابراهیم و رضا جمیلی هر کدام با ۱۲ و ۷.۹ درصد ، از جمله مالکان اصلی بشمار می روند.

این شرکت برای سال مالی اسفند گذشته برای هر سهم ۶۵۶ ریال سود محقق کرده و برای سال جاری هم ۶۲۷ ریال سود پیش بینی کرده و در نیمه اول سال قادر به پوشش ۳۶۳ ریالی هر سهم شده است.