شرکت فیبر ایران مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را از یک محل از سازمان بورس گرفت و سیمان دشتستان نیز زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد.

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس،شرکت تولید فیبر ایران که زیر مجموعه ۶۸.۸ درصدی سرمایه گذاری ملی است،مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی را از سازمان بورس گرفت.

تامین مالی “چفیبر” ۱۰ میلیارد تومانی با ۲ هدف اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش به منظور افزایش مقدار تولید و فروش اعمال می شود.

بنابراین گزارش، این شرکت بورسی در گزارش عملکرد ۶ ماهه نخست سال با تعدیل منفی ۷۶ درصدی ، سود هر سهم را از ۱۷۳ به ۴۱ ریال کاهش داد و ۱۶۲ ریال زیان هم محقق کرد.

همچنین،سیمان دشتستان پیرو اتمام دوره مالی منتهی به شهریور سال جاری،زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد که در این راستا،”سدشت” جهت تصویب صورت های مالی در ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۲۰ آذر در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به این مجمع می رود.

این شرکت سیمانی با سرمایه اسمی ۱۱۸ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس درج شده و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با ۳۸.۷ درصد سهم در ترکیب سهامداری ان حضور دارد.