سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۷۰۰ درصدی یک شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی را صادر کرد.

18421_684

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، سیمان دورود که طی سال جاری با کاهش قیمت ۵۴ درصدی از ۱۳۶۱ به ۶۱۷ تومان رسیده ، مجوز افزایش سرمایه سنگین ۶۰۰ درصدی گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده طی حداکثر ۶۰ روز آینده شد.

به این ترتیب در صورت موافقت سهامداران ، سرمایه اسمی “سدور” از ۸ به بیش از ۵۶ میلیارد و ۱۶۹ میلیون تومان خواهد رسید.

این تامین مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی انجام و صرف اصلاح ساختار مالی، تأمین منابع مالی و تحقق سرمایه مورد نیاز جهت ابقا در بازار دوم معاملات بورس خواهد شد.

هیات مدیره سیمان دورود پیش از این درخواست افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی (از ۸ به ۸۰ میلیارد تومان) از دو محل آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی کرده بود اما سازمان بورس با افزایش سرمایه ۶۰۰ درصدی و از محل تجدید ارزیابی دارایی موافقت کرد.