در چند روز گذشته با توجه به مصوبه ۱۵ سنتی نرخ خوراک پتروشیمی و تأثیر مصوبه مذکور بر شرکت های پتروشیمی شاهد افت قیمتی سهام شرکت های پتروشیمی بودیم.
 

در همین راستا، علیفری، مدیر سهام پتروشیمی جم اظهار داشت: مصوبه ۱۵ سنتی نرخ خوراک، هیچ تأثیری بر بودجه “جم” نخواهد داشت و علت آن این است که در وهله اول پتروشیمی جم اتان مصرف می کند و از متان در ترکیب خوراک مصرفی استفاده نمی کند در وهله دوم، چنانچه اتان هم افزایش قیمت پیدا کند، به ازای هر تن، ۲۴۰ دلار می شود.

 

لازم به ذکر است “جم”، در بودجه بندی سال ۹۱، اتان را به میزان ۲۴۰ دلار در نظر گرفته بود و به دلیل عدم اعمال این میزان توسط سایر پتروشیمی ها، پتروشیمی جم نیز در سال ۹۲، اتان را به میزان ۱۴۰ دلار در بودجه بندی لحاظ کرد. حال در صورت اعمال اتان ۲۴۰ دلاری نیز که از سال ۹۳ لازم الاجرا خواهد شد و با توجه به بودجه بندی سال ۹۳ و همچنین با توجه به ۷ ماه در سال ۹۱ که با احتساب اتان ۲۴۰ دلاری به عنوان اصلاح مثبت داشتیم، مصوبه مذکور هیچگونه تأثیری بر بودجه “جم” نخواهد گذاشت.

 

علیفری تصریح کرد: بطور کلی “جم” ۱۰ کوره در خطوط تولیدی خود دارد که یک کوره در حالت Standby و ۴ کوره از خطوط تولیدی، خوراک گازی مصرف می کنند و سایر کوره ها با مصرف خوراک مایع در حال تولید هستند.

 

لازم به ذکر است از ۴ کوره با خوراک گازی، ۳ کوره قابل تبدیل به خوراک مصرفی مایع نیز هستند در نتیجه “جم” در صورت تأثیر منفی نرخ ۱۵ سنتی خوراک گازی توان تبدیل تمامی کوره ها غیر از یک کوره را به خوراک مصرفی مایع خواهد داشت.

 

بنابراین “جم” تا پایان سال ۹۲ بودجه برآوردی را به طور کامل پوشش خواهد داد و همچنین هیچگونه تأثیری از مصوبه ۱۵ سنتی نرخ خوراک نیز نخواهد پذیرفت.

 

وی افزود: “جم” با توجه به رفع تحریم ها و افزایش صادرات و همچنین با توجه به طرح های توسعه ای از جمله طرح ABS/Rubber که احتمالاً در سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید و سایر طرح های توسعه ای که طی ۲ ماه آتی به اطلاع عموم خواهد رسید، برای سال ۹۳ افزایش چشمگیر تولید را خواهد داشت. همچنین “جم” تا پایان سال ۹۲ قصد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه از محل آورده نقدی را دارد و در حال حاضر در مرحله ارایه گزارشات توجیهی می باشد.

منبع: بورس نیوز