براساس گزارش راتین بورس و به نقل از بورس نیوز همگام با رشد شاخص کل و صعود قیمت سهام بسیاری از شرکت های فعال بورسی، گروه سایر محصولات کانی غیر فلزی مورد اقبال سهامداران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. از این رو کسب بازدهی های قابل قبول توسط سهامدارن از سرمایه گذاری در سهام شرکت های مذکور و روند قیمتی مناسب سهام آنها بهانه ای شد تا اطلاعاتی از وضعیت یکی از شرکت های فعال در این گروه کسب کنیم.

 

در همین ارتباط، مدیر مالی شرکت سایپا شیشه  پیرامون رشد قیمتی سهام “کساپا” عنوان کرد: افزایش قیمت سهام این شرکت از لحاظ عملیاتی و بنیادی توجیه پذیر نبوده، چراکه تاکنون اتفاق با اهمیت اثرگذار در وضعیت سودآوری شرکت رخ نداده است.

 

میرزاجانی در ارزیابی علمکرد شرکت از ابتدای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ تاکنون ابراز داشت: در حالی قیمت مواد اولیه مورد نیاز و هزینه های تحمیلی بر شرکت طی سال جاری افزایش یافته که رشد قیمت فروش محصولات متناسب با افزایش هزینه ها نبوده و در نهایت برآیند روند صعودی قیمت متغیرهای مهم و اثرگذار بر وضعیت سودآوری شرکت موجب عملکرد نامناسب “کساپا” طی سال جاری شده است. به گونه ای این شرکت طی عملکرد شش ماهه نخست سال جاری پوشش ۹۵ درصدی زیان برآوردی ۳۷۶ ریالی را تجربه کرده است.

 

وی در خاتمه پیرامون برنامه های شرکت جهت صادرات محصولات تولیدی آن تصریح کرد: در همین راستا شرکت در حال انعقاد قراردادهایی جهت اجرای برنامه صادرات محصولات می باشد که در مراحل ابتدایی به سر می برد و تاکنون نتیجه قطعی از مذاکرات حاصل نشده است.