براساس آخرین اطلاعات مندرج در سایت کدال، درآمد هر سهم شرکت نیروکلر برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۳ به میزان ۲۸۰ ریال برآورد شده این در حالی است که درآمد هر سهم براساس عملکرد واقعی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال جاری به میزان ۱۴۱ ریال بوده و در نتیجه “شکلر” توانسته ۵۰ درصد بودجه خود را طی این مدت پوشش دهد.

در همین راستا، قاسمی، مدیر مالی شرکت نیروکلر اظهار داشت: بطور کلی چشم انداز “شکلر” مثبت ارزیابی می شود همچنین به نظر می رسد شرکت نیروکلر با توجه به عملکرد فعلی، بتواند بودجه برآوردی خود را پوشش دهد.

شایان ذکر با مقایسه عملکرد منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال جاری نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته می توان به کاهش حدوداً ۳۰ درصدی در مقدار تولید و مقدار فروش “َشکلر” اشاره کرد.

قاسمی در خصوص کاهش در مقدار تولید و فروش طی مدت مذکور عنوان کرد: با توجه به اینکه عمر مفید ممبران ها حدود ۳ الی ۴ سال می باشد هم اکنون عمر مفید ممبران ها در شرکت نیرو کلر تقریباً به اتمام رسیده و در نتیجه به میزان افت کارکرد خود رسیده است. بنابراین دلیل کاهش در مقدار تولید و فروش به دلیل کارکرد ممبران ها در پایین ترین حد خود می باشد. شایان ذکر است شرکت نیروکلر در نظر دارد این ممبران ها را در نیمه دوم سال ۹۳ تعویض کند بنابراین با تعویض ممبران ها با افزایش نسبی در میزان تولید همراه خواهیم بود.

مدیر مالی “شکلر” بیان کرد: برنامه صادراتی شرکت نیروکلر در سال جاری حدود ۱۰ درصد از کل فروش خود می باشد که عمده صادرات “شکلر” به کشورهای عراق، ارمنستان، امارات و آذربایجان بوده و این در حالی است که شرکت نیروکلر در نظر دارد به دلیل اینکه حاشیه سودی که از طریق صادرات نسبت به فروش داخلی کسب می کند، تفاوت چندانی با هم ندارد و همچنین به دلیل وجود رقبا و عدم کشش بالا در بازار خارجی، صادرات ۱۰ درصدی از کل فروش خود را حفظ نماید شایان ذکر است بسته به شرایط، احتمال دارد برنامه صادراتی “شکلر” در آینده تغییر کند.

رسالت شرکت نیروکلر همواره این است که بودجه خود را به گونه ای ارایه دهد که قطعاً بتواند آن را محقق سازد و بطور کلی سیاست “شلکر” از ابتدا تاکنون این بوده که عملکرد بودجه محقق شد. کمترین انحراف را با بودجه برآوردی داشته باشد.

قاسمی اظهار کرد: همچنین در حال حاضر تولید ماهانه MCA، ۱۰۰ تن می باشد احتمالاً ظرفیت تولید MCA برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۴ نیز به همین میزان در بودجه پیش بینی خواهد شد. شایان ذکر که راه اندازی واحد CMC بسته به صلاحدید طی ۶ ماهه اول سال مالی مربوط به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۴ انجام خواهد شد اگرچه راه اندازی واحد CMC تأثیر محسوسی در سودآوری شرکت نخواهد داشت اما با توجه به وجود رقبا و افزایش ظرفیت هایی که ممکن است صورت بگیرد، سوپاپ اطمینانی برای فروش محصولات بالا دستی “شکلر” ایجاد خواهد کرد و منجر به فعالیت “شکلر” با حداکثر ظرفیت خود خواهد شد. همچنین راه اندازی خط مذکور، در شرایط خاص که شرکت نیروکلر با مشکل در فروش MCA مواجه شود، می تواند MCA را به عنوان ماده اولیه به CMC تبدیل نماید.

وی در خاتمه افزود: رسالت شرکت نیروکلر همواره این است که بودجه خود را به گونه ای ارایه دهد که قطعاً بتواند آن را محقق سازد و بطور کلی سیاست “شلکر” از ابتدا تاکنون این بوده که عملکرد بودجه محقق شد. کمترین انحراف را با بودجه برآوردی داشته باشد. همچنین بنده چشم انداز شرکت نیروکلر را بطور کلی مثبت ارزیابی می کنم علاوه بر این احتمالاً عملکرد “شکلر” به گونه ای خواهد بود که روند کاهشی نداشته.

منبع: بورس نیوز