جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان کردستان طی روز جاری با حضور اکثریت سهامداران رسمیت یافت.
 

 هیأت رییسه مجمع با موافقت اکثریت سهامداران ، تقسیم ۲۳۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم را به تصویب رساند.

 

همچنین انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس قانونی “سکرد” از دیگر مصوبات مجمع بود.

منبع: بورس نیوز