بسته MST دوره های آموزشی راتین بورس اصفهان

شرایط بهره مندی از بسته  MST دوره های آموزشی راتین بورس:
۱.برای استفاده از تخفیف بسته حتما ثبت نام یکجای کلیه دوره های فوق الزامی می باشد.
۲.پرداخت هزینه بسته بصورت نقد و اقساط خواهد بود (۵۰% نقد ابتدای دوره و ۵۰% چک دوماهه)
۳.شروع هر دوره از کلاس های فوق منوط به تکمیل ظرفیت آن می باشد.
۴.شهریه پرداخت شده و چکهای دریافت شده توسط آموزشگاه تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نمی باشد.
۵.کلاس های نیمه خصوصی از ۳ تا ۵ نفر ظرفیت خواهند داشت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های موسسه تماس حاصل فرمایید:
۰۳۱۳۶۶۳۳۳۷۳
۰۳۱۳۶۶۹۰۰۱۲
۰۹۱۳۵۶۶۸۰۰۱