watch_cash

 

کاربران محترم

 

در سبد زیر سهام درج شده به جهت خرید و نوسان گیری به شما پیشنهاد شده و می توانید از آنها استفاده نمایید و ترتیب نوشتن در جدول ملاک خرید نیست

 

همچنین منظور از خرید پلکانی این است که شما در هر یک از قیمت های گفته شده درصدی از کل خرید خود را انجام دهید و در پایین ترین قیمت اعلام شده حداکثر توان خرید خود را بکار گیرید و در فروش نیز همین روش را استفاده نمایید

 

قیمت های پیشنهاد خرید برخی از سهام محدوده اعلام شده و یا پایین تر از قیمت های فعلی است پس صبور باشید و هرگاه قیمت های سهام به محدوده های  اعلام شده رسید خرید کنید (در منفی ها خرید کنید)

 

سهام معرفی شده به دید نوسان گیری را برای ورود و خروج سریع اقدام کنید تا دچار صف خرید و فروش نگردید

جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک نمایید

920916