بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۳ خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس ۳۴ نرخ ارز افزایش و ۳ ارز کاهش و ۲ نرخ ارز ثابت ماند.

 

نرخ 34 ارز افزایش یافت