صورت های مالی تلفیقی سال ۹۵ بانک صادرات به صورت حسابرسی منتشر و طی آن سازمان حسابرسی مهمترین نکات این سند را اعلام کرد.

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، نماد بانک صادرات که دوران توقف ۱۸ ماهه را می گذارند ، بعد از اخذ مجوز بانک مرکزی برای مجمع سالانه ، اقدام به انتشار صورت مالی تلفیقی سال مالی اسفند ۹۵ به صورت حسابرسی شده کرد تا سهامداران منتظر ، طی روزهای آینده شاهد برگزاری مجمع باشند.

طبق گزارش سازمان حسابرسی ، زیان هر سهم “وبصادر” (که با سرمایه بیش از ۵.۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک بورسی از لحاظ سرمایه اسمی است) ۱۸۶ ریال است.

همچنین ، سازمان حسابرسی در مورد آخرین اطلاعات سال مالی این بانک نکاتی را اعلام کرده که مهمترین بخش های به به شرح زیر است:

مبانی اظهار نظر مشروط

۴. صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی از صورتهای مالی و نیز ارائه صورت جریان وجوه نقد در سه طبقه، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و در استاندارهای حسابداری لازم‌الاجرا پیش‎بینی نشده است.

۵. بر اساس مفاد ماده ۳۴ اساسنامه صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان بانکها، کسری منابع صندوق می‌بایست توسط بانکهای عضو تامین شود. بر اساس محاسبات اکچوئری، سهم بانک مورد گزارش از کسری منابع صندوق تا پایان سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۳۴ر۸۸ میلیارد ریال (تا پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۰۹ر۶۲ میلیارد ریال) تعیین گردیده است. بانک ضمن اعتراض به محاسبات اکچوئری، از این بابت جمعا مبلغ ۳۳۷ر۴ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخیره بیشتر در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان تعدیل در حسابها منوط به مشخص شدن نتایج اعتراض بانک خواهد بود.

۶. به شرح یادداشتهای توضیحی ۱۴ و ۱۵، در سال مالی مورد گزارش، بخشی از بدهی‎های غیر جاری مشتریان به مبلغ ۹۹۳ر۶۷ میلیارد‌ ریال (سال مالی قبل ۱۳۰ر۶۶ میلیارد ریال) تحت شرایط جدید، استمهال و ضمن برگشت ذخیره مربوطه، به طبقه جاری منتقل گردیده و بر خلاف دستورالعمل «طبقه‎بندی دارایی‎های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول مصوب شورای پول و اعتبار» و بخشنامه‎های مربوط، از بابت موارد فوق ذخیره مطالبات مشکوک‎الوصول در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب حداقل مبلغ ۵۰۰ر۸ میلیارد ریال ذخیره در حسابها ضروری بوده، لیکن تعیین میزان قطعی آن به دلیل حجم انبوه معاملات و نارسایی در سیستم ارزیابی وثایق، برای این سازمان میسر نمی‎باشد.

۷. به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲۷ بابت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به استناد برگ‎های تشخیص مالیاتی صادره جمعا مبلغ ۳۴۹ر۸ میلیارد‌ ریال مطالبه گردیده که از این بابت صرفا مبلغ ۹۲۱ر۲ میلیارد‌ ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. بانک نسبت به مبانی تشخیص اعتراض نموده که مراتب در هیات حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی می‎باشد. به دلیل زیان ابرازی جهت عملکرد سال مالی مورد گزارش ذخیره‎ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و روند تشخیص مالیات سنوات اخیر، احتساب ذخیره‎ اضافی ضروری بوده لیکن تعیین میزان قطعی آن منوط به حل و فصل نهائی موضوع با اداره مالیاتی مربوط می‎باشد.

۸. به شرح یادداشت توضیحی ۱۳، مبلغ ۸۱۹ر۲۳ میلیارد‌ ریال از مطالبات از دولت به دلایلی نظیر اضافه محاسبه، عدم سررسید تسهیلات، مطالبات دارای وثایق ملکی، (به ترتیب با مبلغ ۹۴۴ر۱۴ میلیارد‌ ریال، ۰۱۶ر۵ میلیارد‌ ریال، ۸۵۹ر۳ میلیارد‌ ریال)، قابل احتساب به عنوان مطالبات از دولت نبوده و تعدیل حسابها از این بابت ضروری می‎باشد.

۹. به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۳۶ با استناد به تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، بانک با تغییر مبنای محاسبه سود ( احتساب سود نسبت به مانده ابتدای سال سودهای دیرکرد) و با نرخهای عقود مبادله‎ای برای هر سال، اقدام به شناسایی مبلغ ۸۰۷ر۴۹ میلیارد ریال به عنوان وجه التزام نسبت به مطالبات از دولت نموده است که شواهدی مبنی بر پذیرش سود مازاد بر قرارداد با مشتریان از سوی دولت، به این سازمان ارائه نشده است.

۱۰. سرفصل مطالبات از دولت (یادداشت توضیحی ۱۳) شامل مبلغ ۱۳۵ر۳۴ میلیارد‌ ریال مانده تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی واگذار شده و یا نهادهای عمومی غیردولتی است که مستندات تضمین بدهی آنها توسط دولت، به این سازمان ارایه نشده است، لذا صحت طبقه‎بندی و قابلیت بازیافت مبلغ فوق، برای این سازمان محرز نگردیده است. افزون بر آن در سال مالی مورد گزارش بابت جرائم اضافه برداشت از حسابهای بانک مرکزی (یادداشت توضیحی ۲۴)، ذخیره‎ای در حسابها منظور نگردیده و پاسخ تاییدیه ارسالی این سازمان نیز بابت موضوع فوق و دیگر حسابهای فی‎مابین تاکنون واصل نگردیده است. با توجه به مراتب فوق تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این سازمان میسر نگردیده است.

۱۱. حسابها و اسناد دریافتنی (یادداشتهای توضیحی ۲- ۱۹ و ۱-۱-۱۹ ) شامل مبلغ ۴۲۹ر۸ میلیارد ریال سود و کارمزد دریافتنی اقساط وصول نشده توانیر بابت اوراق مشارکت منتشره در سنوات قبل و مبلغ ۵۳۰ر۳۴ میلیارد ریال سود دیرکرد و جرائم اوراق مشارکت منتشره توسط شرکتهای تابع وزارت نیرو و نفت و گاز پارس جمعا به مبلغ ۹۵۹ر۴۲ میلیارد ریال بوده که با توجه به فقدان شواهد و مدارک لازم در خصوص پذیرش سود و جرائم مذکور توسط بدهکاران ذیربط، حصول اطمینان از قابلیت بازیافت کامل مبالغ فوق برای این سازمان میسر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

۱۲. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۸ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۹ الی ۱۱، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و بانک صادرات ایران (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و بانک را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‎های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

۱۳. براساس دستورالعملهای ایفای تعهداتر ارزی گذشته بانک مرکزی، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزی با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزی مدعی تخصیص مبلغ ۲ر۶۴۲ر۲ میلیون دلار طلب از بانک مذکور بوده که بر اساس بررسیهای مقدماتی تاکنون صرفا معادل مبلغ۶ر۳۸۷ر۱میلیون دلار آن (قبل از حسابرسی ویژه ارزی) مورد تایید قرار گرفته است. قابلیت بازیافت مطالبات ارزی فوق و مبلغ ۵۳۳ر۲۹ میلیارد ریال سودهای تسعیر شناسایی شده مرتبط با آن و نیز مبلغ ۴۹۷ر۱ میلیارد ریال برداشت بانک مرکزی از حساب بانک در سال ۱۳۹۰ (یادداشت توضیحی ۲-۱-۱۹)، منوط به انجام حسابرسی ویژه ارزی و حل و فصل موضوع با بانک مرکزی و وصول مطالبات ارزی از مشتریان می‌باشد.

۱۴. به شرح یادداشت توضیحی ۳-۵۶، به موجب دعاوی بانکهای ذینفع اعتبارات اسنادی تنزیل شده علیه بانک و براساس آراء صادره مراجع قضایی جمعا مبلغ ۷۹۶ر۴ میلیاردریال از حسابهای جاری بانک برداشت و یا سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر بانک، توقیف و فروخته شده است. افزون بر آن مطالبات مرتبط با گروه سرمایه‎گذاری امیر منصور آریا بابت اعتبارات اسنادی و سایر بدهیهای ارزی و ریالی جمعا مبلغ ۱۹۸ر۶ میلیارد ریال می‎باشد، که تعیین تکلیف وضعیت آنها از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

۱۵. به شرح یادداشت توضیحی ۴-۵۶، تعیین تکلیف داراییها و بدهیهای تعاونی اعتباری میزان (درحال تصفیه) به عهده بانک صادرات ایران واگذار شده است. براساس اطلاعات ارائه شده تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود مبلغ ۱۱۵ر۲۰ میلیارد ریال از خالص داراییهای تعاونی مذکور به بانک صادرات ایران منتقل و معادل آن به حساب سپرده‎گذاران واریز گردیده و تعیین تکلیف مابقی داراییها و بدهیهای تعاونی مذکور، در جریان می‎باشد.

۱۶. به شرح یادداشت توضیحی ۱۰-۱۵، حدود مبلغ ۷ر۱میلیارد درهم امارات معادل ۵۹۳ر۱۴ میلیارد ریال، بابت اصل مطالبات سنواتی شعب منطقه خلیج فارس بانک مورد گزارش از بانک مسکن ناشی از تنزیل اعتبارات اسنادی عهده بانک مسکن بوده که مبلغ ۵۰۰ میلیون درهم (معادل ۴۱۳ر۴ میلیارد ریال) آن به صورت علی الحساب وصول و تسویه مابقی مطالبات و جرایم مربوطه منوط به حل و فصل موضوع با آن بانک می‎باشد.

۱۷. به شرح یادداشت توضیحی ۳-۱-۱۹، میزان وجوه سوء استفاده مالی کشف شده بانک طی سال مالی مورد گزارش بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۷۶ میلیارد ریال) و نیز وصولیها از این بابت تا تاریخ این گزارش مبلغ ۲۴ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۳۲ میلیارد ریال) بوده است. افزون بر آن به شرح یادداشت ۱- ۴-۲۳ توضیحی تعداد ۷۰۳ فقره از وثایق تملیکی، علی‎رغم صدور اسناد به نام بانک و پیگیری‎های انجام شده، به تصرف بانک درنیامده است.

۱۸. اطلاعات مربوط به اهم ریسکهای موجود در صنعت بانکداری و تشریح وضعیت بانک از نظر ساختار و شیوه‎های مدیریت ریسک و تحلیل آنها مندرج در یادداشت توضیحی ۵۹، در نبود استانداردهای مشخص، تنها بر پایه تفسیر بانک از نحوه محاسبه آن ریسکها ارائه شده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد بندهای ۱۳ الی ۱۸ مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

۱۹. موارد عدم رعایت قانون “رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور”، در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

۱۹-۱-مفاد آیین‎نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر وارتقای نظام مالی کشور مبنی بر اعلام فهرست حسابرسی شده املاک غیرمنقول و اطلاعات سهام تحت تملک خود تا یک ماه بعد از پایان سال. ۱۹-۲-مفاد ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مال کشور مبنی بر اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی به میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲۰. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

۲۰-۱-مفاد مواد ۹۲، ۱۰۷، ۱۰۹ ،۱۱۲ و ۱۲۲ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد مواد ۵۷ الی ۶۶، ۷۴ و۸۱ اساسنامه بانک در ارتباط با مراحل دعوت، انتخاب، تکمیل اعضای هیئت مدیره، ترتیبات و شرایط اعضای هیئت مدیره و تشکیل جلسات هیئت مدیره رعایت نشده است.

۲۰-۲-زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه بیش از نصف سرمایه ثبت شده آن می‎باشد. دراین‎خصوص نظر مجمع عمومی را به مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۲۰ و ۲۲ اساسنامه بانک جلب می‎نماید.

۲۰-۳-مفاد ماده ۱۱۶ اساسنامه درخصوص دعوت مجمع عمومی فوق‎العاده صاحبان سهام توسط هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم در صورت کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک به کمتر از ۵۰ درصد حد مقرر بانک مرکزی.

۲۰-۴-مفاد ماده ۱۱۸ اساسنامه مبنی بر احتساب کاهش ارزش کافی متناسب با هریک از طبقات داراییها.

۲۰-۵-مفاد ماده ۱۳۲ اساسنامه درخصوص سرمایه‎گذاری بانک در سهام و سایر اوراق بهادار در چارچوب ضوابط بانک مرکزی.

۲۰-۶-مفاد ماده ۱۳۵ اساسنامه درخصوص اعطای تسهیلات به متقاضیان دارای سابقه بدهی غیرجاری.

۲۰-۷-پیگیریهای بانک جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۸ صاحبان سهام، درخصوص بندهای ۵ الی ۸ ،۱۰ ،۱۱، ۱۳ الی ۱۵، ۱۷، ۲۱، ۲۲ ،۲۴، ۲۸ و ۳۰ و بخشی از موارد موضوع بندهای ۲۰ و ۲۷ این گزارش به نتیجه نرسیده است.

۲۱. به شرح یادداشت توضیحی ۳-۶-۵۹، نسبت کفایت سرمایه بانک معادل ۰/۲ درصد و کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات بانک مرکزی (معادل ۸ درصد) بوده که با در نظر گرفتن آثار بندهای ۵ الی ۱۱ و ۱۳ این گزارش کاهش نیز خواهد یافت.

۲۲. به موجب قرارداد مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴، طرح پالایشگاه بیدبلند توسط شرکت انرژی سپهر (شرکت فرعی) به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش دفتری مبلغ ۵۴۸ر۳ میلیارد ریال (۸ر۵۹میلیون دلار و ۵۵۱ر۱ میلیارد ریال) طی ۱۶ قسط ماهیانه واگذار شده، لیکن تا تاریخ این گزارش مبلغ ۴/۴۸ میلیون دلار از اقساط ارزی سررسید ‎شده وصول نگردیده است. همچنین به موجب مصوبه شماره۸۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ هیئت مدیره و قراردادهای فیمابین، قدرالسهم بانک صادرات ایران در سهام ۱۲ شرکت سرمایه‎پذیر جمعا به مبلغ ۵۴۸ر۱ میلیارد ریال، به ارزش دفتری در سنوات قبل به شرکت گروه مالی سپهر صادرات (شرکت فرعی) به صورت غیر قطعی انتقال یافته است. افزون بر آن علی‎الحسابهای پرداختی به شرکتهای سرمایه‎پذیر به مبلغ ۱۱۷ر۱۰ میلیارد ریال در سنوات قبل تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.

۲۳. همانگونه که در صورت جریان وجوه نقد بانک منعکس می‎باشد، فعالیت‌های عملیاتی بانک طی سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل منفی بوده و منجر به خروج وجه نقد به ترتیب مبالغ ۵۷۱ر۴۲ میلیارد ریال و ۸۵۲ر۱۴ میلیارد ریال گردیده است. همچنین افزایش مطالبات غیرجاری و عدم وصول آن و افزایش سود سپرده‎های پرداختی موجب استقراض از بانک مرکزی و تحمیل هزینه مالی در سال مورد گزارش گردیده است. اتخاذ تدابیر مناسب جهت برون‎رفت از وضعیت فعلی ضروری است.

۲۴. موارد عدم رعایت مفاد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال مالی مورد گزارش به موجب نامه جداگانه به بانک مرکزی اعلام گردیده است. همچنین در تهیه صورتهای مالی بانک در مواردی فرم نمونه بانک مرکزی جمهوری اسلامی رعایت نگردیده است.

۲۵. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۶۰، به ‎عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرارگرفته است. معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت‎مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. مضافا نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

۲۶. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی بانک، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است۰ با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای ۵ الی ۱۱ این گزارش، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

۲۷. مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مصوب ۱۳۸۶/۵/۳ و ضوابط اساسنامه نمونه مصوب ۱۳۸۶/۶/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی مورد گزارش در موارد مندرج در زیر رعایت نشده است:

۲۷-۱-دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ناشران پذیرفته‎شده در بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص افشای صورتهای مالی سالانه، میان‎دوره‎ای و پیش‎بینی عملکرد بانک (حسابرسی‎شده و نشده) و نیز افشای صورتهای مالی سالانه و میان‎دوره‎ای حسابرسی‎شده شرکتهای فرعی نظیر گسترش انفورماتیک ایران و همچنین افشای گزارش هیات مدیره و تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی، موضوع مواد ۷، ۹ و ۱۰ دستورالعمل یاد شده، در مواعد مقرر.

۲۷-۲-مفاد مواد ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی در خصوص افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و دریافت نظر کمیته حسابرسی در خصوص شرایط معامله.

۲۷-۳-مفاد ۵۷ و ۵۸ اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار درخصوص تکمیل اعضاء هیئت‎مدیره کمتر از حد نصاب ۵ نفر (درحال حاضر بانک توسط ۴ نفر اشخاص حقیقی اداره می‌شود) حداکثر ظرف مدت یک ماه و غیرموظف‌ بودن حداقل یکی از اعضای هیئت‎مدیره یا نماینده وی.

۲۸. مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ در خصوص ریاست کمیته حسابرسی با عضو غیرموظف هیئت مدیره رعایت نشده است.

۲۹. تفاوت سود قطعی و علی‎الحساب سپرده‎های سرمایه‎گذاری که در صورت عملکرد سپرده‎های بانک (صفحه ۹) صورتهای مالی افشاء گردیده، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ و اصلاحات بعدی بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفته و به استثنای عدم احتساب تسهیلات انتقالی از موسسه منحله میزان در محاسبات (یادداشت توضیحی ۱۵) و در مواردی پرداخت سود مازاد بر نرخهای مقرر بانک مرکزی به سپرده‎گذاران، به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است.

۳۰. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرارگرفته است. علیرغم استقرار واحد مبارزه با پولشویی درسطح شبکه بانک و برخی از شرکتهای فرعی و انجام برخی اقدامات،‌ در این خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهای قابل اجراء،‌ در سیستم بانکی به طور کامل اجرایی نشده است.