با توجه به عرضه اولیه نفت و گاز پارسیان در روز چهارشنبه نگاهی اجمالی به وضعیت بنیادی این شرکت داشته ایم که در زیر مطالعه فرمایید:

 

۱- سرمایه ۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
 
۲- سال مالی ۳۰/۰۹/۹۰
 
۳- سود سال ۹۰ به ازای هرسهم ۱۵۶۴ ریال
 
۴- پیش بینی تقسیم سود ۱۲۵۰ ریال
 
۵- پیش بینی سود سال ۹۱ به ازای هرسهم ۱۵۲۹ ریال
 
۶- ارزش بازار سبد بورسی به ازای هرسهم ۶۵۶۵ ریال
 
۷- قیمت تمام شده سبد غیربورسی  به ازای هرسهم ۲۷۵ ریال
 
۸- بازده سرمایه گذاری ۴۱ درصد
 
۹- بازده حقوق صاحبان سهام ۵۹ درصد
 
۱۰- نرخ رشد داخلی ۱۲ درصد
 
نکات قابل توجه :
 
۱- در گزارشات شرکت پتروشیمی مارون در سبد غیربورسی قرارداشت که دراین تحلیل ازسبد غیربورسی خارج وبه ارزش بازار سبد بورسی اضافه گردید
 

۲- ازلحاظ  ارزش خالص داراییها قیمت هرسهم شرکت محدوده ۵۵۰ تا ۶۰۰ تومان (بافرض ۸۰ درصد سرمایه گذاری) ارزش گذاری می شود اما ازلحاظ سود آوری با فرض میانگین پی بر ای صنعت پتروشیمی ۹۳۶ تومان ارزش پیدا می کند. شنیده شده سهم باقیمت ۷۵۰ تومان روز چهارشنبه عرضه می شود.

 

تحلیلگر: مجید صناعی