تحلیل ایران ترانسفو (بترانس)

 

مقدمه: شرکت ایران ترانسفو بزرگترین شرکت تولید کننده انواع ترانسفورماتور فوق توزیع و قدرت با ظرفیت سالانه ۸۷۰۰ مگاولت آمپر ترانسفورماتور فوق توزیع و ۱۳ هزار مگاولت آمپر ترانسفورماتور قدرت است.همچنین این شرکت متشکل از چندین شرکت ترانسفورماتور سازی در زیر مجموعه خود می باشد.ایران ترانسفو با اجرای طرح توسعه کارخانه قدرت ۱۲ هزار مگاولت آمپر به ظرفیت فعلی کارخانه اضافه خواهد کرد.

 

روندسودآوری بترانس:

 

 

 سودآوری شرکت طی سالیان اخیر به دلیل افزایش حجم مطالبات در نتیجه افزایش هزینه های مالی با شیب کاهشی همراه بوده است.

 

بترانس برای سال ۹۱ به ازای هر سهم ۴۸۱ ریال سود اعلام کرده است،در حالی که این شرکت برای سال گذشته به سود ۵۵۳ ریالی به ازای هر سهم دست یافته بود.

 

تولیدات شرکت در دو گروه ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتورهای فوق توزیع طبقه بندی می شود.شرکت برای سال ۹۱ پیش بینی تولید ۱۶۵۹۲ مگاولت انواع محصول و فروش ۱۷۱۵۴ مگاولت از انواع محصولات خود را دارد.

 

عمده مواد اولیه شرکت نیز به ترتیب ورق هسته و مس می باشد که شرکت برای سال ۹۱ پیش بینی واردات ۴۸ درصدی مواد اولیه و صادرات ۱۵ درصدی محصولات خود را دارد.ارز مورد استفاده بترانس در مراودات مالی یورو است و شرکت نرخ یورو را در بودجه سال ۹۱ حدود ۱۶۲۳ تومان در نظر گرفته است که با توجه به بالا بودن میزان واردات شرکت افزایش نرخ ارز می تواند به ضرر شرکت تمام شود.

 

از مشکلات این شرکت طی سال های اخیر مطالبات بالا می باشد که به دلیل کمبود نقدینگی شرکت مجبور به دریافت تسهیلات مالی بالا و افزایش شدید هزینه های مالی در بترانس گردیده است.در طرف دیگر روند صعودی نرخ ارز و تحریم مستقیم شرکت نیز از مشکلات اصلی بترانس می باشد که سال ۹۱ را با ریسک های بالایی برای این سهم همراه خواهد کرد.

 

شرکت سالانه بیش از ۲۲ تومان به ازای هر سهم هزینه مالی پرداخت می کند که دلیل اصلی این امر مطالبات وصول نشده از دولت است،حال آن که در صورتی که بخشی از مطالبات شرکت نیز تسویه شود می توانیم شاهد تسویه بدهی های مالی و رشد خوبی در سودآوری شرکت باشیم.

 

نتیجه گیری:

 

شرکت نرخ خرید مواد اولیه را در سال ۹۱ بالاتر از قیمت های فعلی پیش بینی کرده است.برای مثال شرکت نرخ خرید هر کیلو مس را در سطوح بالای ۱۵۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو پیش بینی کرده است که قیمت های فعلی کمتر از پیش بینی شرکت می باشد.پس بترانس توانایی تعدیل مثبت عایدی از طریق کاهش بهای تمام شده را دارد و در صورتی که مشکلی در فروش شرکت پیشامد نکند،این شرکت براحتی می تواند به سود ۵۵ تومانی برای سال ۹۱ دست یابد که با اعمال پی بر ای متوسط ۵ می توان به ارزش ذاتی ۲۷۵ تومانی برای هر سهم بترانس رسید.

 

تحلیلگر:مجید زرین