شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۶ به صورت حسابرسی نشده مبلغ یک هزار و ۵۷۸ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۶ را با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش راتین بورس به نقل از  سنا، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۶ را به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۴۷ ریال اعلام کرده است و در این سال مالی با اختصاص یک هزار و ۵۷۸ ریال سود به ازای هر سهم فراتر از پیش بینی های خود عمل کرد.

“کرمان” در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ ۵۴۳ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به یک هزار و ۶ درصد از پیش بینی هایش رسید.

این شرکت فرابورسی دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) را نسبت به اطلاعیه پیشین به شرح زیر اعلام کرد:

افزایش سود حاصل ازسرمایه گذاری ها به واسطه افزایش سود تقسیم شده درشرکت سرمایه پذیر آرین ماهتاب گستر از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده به مبلغ یک هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال و در نتیجه افزایش سهم این شرکت از سود تقسیم شده از مبلغ ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده به مبلغ ۳۳۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال، افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت بورس انرژی از مبلغ ۱۱۳ میلیون ریال پیش بینی شده به مبلغ ۱۶۹ میلیون ریال بوده است.

همچنین افزایش هزینه های عمومی و اداری از مبلغ ۲۴ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال پیش بینی شده به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال (عمدتا ناشی از تغییر روش محاسبه استهلاک دارایی های ثابت به موجب قوانین موضوعه و همچنین افزایش مزایای پایان خدمت کارکنان) بوده است.

بر اساس این گزارش، کاهش هزینه های مالی از مبلغ ۸ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال پیش بینی شده به مبلغ ۷ میلیارد و  ۷۰۴ میلیون ریال و افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی از مبلغ ۵ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال به مبلغ ۷ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال بوده است.