تحلیل بنیادی فولاد مبارکه

 

مقدمه: فولاد مبارکه یکی از بزرگترین شرکتهای فولاد ساز ایران و یکی از بزرگترین شرکتهای بورسی میباشد این شرکت با سرمایه سنگین ۲۵۸۰ میلیارد تومان دومین شرکت بزرگ بازار سرمایه ایران میباشد فولاد با ظرفیت سالانه بیش از ۵ میلیون تن انواع محصولات فولادی پرچم دار بازار فولاد ایران میباشد

 

روند سوداوری ۴ ساله شرکت:

 

 

همانطور که مشاهده میشود تنها در سال ۸۸ فولاد مبارکه به دلیل رکود اقتصاد جهانی وکاهش شدید قیمت محصولات فولادی با کاهش سوداوری مواجه شده است اما سود فولاد در سال ۸۹ به دلیل برگشت ذخیار کاهش ارزش سرمایه گذاریها در کنار رونق و بهبود بازار فولاد با رشد بالایی مواجه شده است و در سال ۹۰ نیز روند سوداوری فولاد به دلیل رشد شدید قیمت ورق در بورس کالا با روند صعودی همراه شده است اما در سال ۹۱ رشد قیمت ورق با شدت بیشتری ادامه یافت به طوری که سود سال ۹۱ فولاد با جهش مواجه شده است

 

روند سوداوری فولادو عملکرد ۶ ماهه:

 

شرح

پیشبینی۱۲ ماهه

واقعی ۶ ماهه

سال مالی منتهی به

۹۱،۱۲،۳۰

۹۱،۶،۳۱

فروش

۷۰،۳۶۶،۵۳۳

۲۹،۸۷۱،۲۰۳

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۴۳،۹۲۱،۲۰۴)

(۱۸،۳۷۳،۲۲۵)

سود و زیان ناخالص

۲۶،۴۷۵،۳۲۹

۱۱،۱۹۷،۸۷۸

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

(۲،۵۲۹،۷۴۵)

(۱،۳۸۹،۱۵۰)

خالص سایر درامدهای عملیاتی

۳۲۴،۶۶۸

۲۴۰،۴۹۵

سود و زیان عملیاتی

۲۴،۲۷۰،۲۵۲

۱۰،۰۴۹،۲۲۳

هزینه های مالی

(۳،۱۶۸،۷۵۶)

(۱،۸۳۴،۰۱۲)

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

۱،۸۵۳،۲۵۶

۱،۸۲۸،۷۶۴

درامدها(هزینه های) متفرقه

۸،۶۶۴

(۶۹،۷۵۶)

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۲۲،۹۶۳،۴۲۶

۹،۹۷۴،۲۱۹

مالیات

(۲،۹۸۵،۲۴۵)

(۱،۲۴۹،۷۵۴)

سود و زیان پس از کسرمالیات

۱۹،۹۷۸،۱۸۱

۸،۷۲۴،۴۶۵

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۷۷۴

۳۳۸

سرمایه

۲۵،۸۰۰،۰۰۰

۲۵،۸۰۰،۰۰۰

 

همانطور که مشاهده میشود فولاد سود هر سهم سال مالی ۹۱ خود را به ازای هر سهم مبلغ۷۷۴ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد ۶ماهه موفق به پوشش ۴۴ درصدی سود خود شده است

 

تولیدات و فروش شرکت:

 

نوع محصول

واحد

مقدار فروش

سال ۹۱

قیمت فروش تومان بر هر تن

سال۹۱

مقدار فروش ۶ماهه سال۹۱

قیمت فروش هر تن تومان ۶ ماهه سال ۹۱

محصولات گرم

هزارتن

۳،۹۶۷

۱،۱۱۹،۰۰۰

۲،۱۰۱

۹۱۹،۰۰۰

محصولات سرد

هزارتن

۱،۵۴۴

۱،۲۹۸،۰۰۰

۷۳۹

۱،۰۷۳،۸۰۰

محصولات پوشش دار

هزارتن

۲۹۸

۱،۶۳۸،۰۰۰

۱۵۶

۱،۴۳۱،۰۰۰

سایر محصولات

هزارتن

۱۰۳

۱،۰۵۰،۰۰۰

۴۵

۸۷۶،۰۰۰

 

متوسط قیمت فروش محصولات گرم فولاد در بورس کالا حدود ۱،۴۰۰،۰۰۰هزار تومان به ازای هر تن و متوسط قیمت فروش محصولات ورق سرد نیز ۱،۷۰۰،۰۰۰تومان در هر تن میباشدو محصولات پوشش دار نیز ۱،۹۷۰،۰۰۰ تومان در هرتن در حال معامله میباشد لازم به ذکر است قیمت سایر محصولات شرکت نیز در سطوح ۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان میباشد

درصد تاثیر محصولات شرکت در بودجه فروش:

 

 

همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت را محصولات گرم تشکیل میدهد

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت فولاد مبارکه:

 

نام

مبلغ(میلیون ریال)

درصد تاثری گذاری

مواد مستقیم

۱۹،۳۶۱،۶۵۰

۵۳

دستمزد مستقیم

۳،۹۲۳،۷۳۳

۱۱

سربار

۱۳،۰۹۹،۷۲۶

۳۶

 

همانطور که مشخص میباشد هزینه های سربار بخش عمده ای از بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

 

هزینه مصرف انرژی:

 

شرح

واحد

مقدار مصرف

گاز

متر مکعب

۲٫۶۵۲٫۹۸۵٫۰۰۰

برق

کیلووات

۵٫۲۷۸٫۶۸۰٫۰۰۰

اب

لیتر

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

شرکت مصرف انرژی بالایی به خصوص در حوزه برق دارد با توجه به ابهام در زمینه گام دوم طرح تحول اثرات انرژی در سال ۹۱ قابل محاسبه نمیباشد اما افزایش تصاعدی نرخ حاملهای انرژی میتواند ضربه شدیدی به فولاد بزند

 

مصارف ارزی و میزان واردات و صادرات شرکت:

 

فولاد در سال ۹۱ پیشبینی  صادرات ۱۵ درصدی محصولات و واردات ۴ درصدی مواد اولیه را دارد با توجه به سنگینی بیلان صادراتی شرکت به ازای افزایش هر ۱۰ درصد نرخ ارز شاهد رشد ۲ تومانی سود هر سهم فولاد خواهیم بود لازم به ذکر است شرکت نرخ یورو را در بودجه سال ۹۱ خود ۲۰۰۰ تومان پیشبینی کرده است

 

شرکت در عملکرد ۶ماهه ۸ درصد صادرات و با یوروی ۱۵۹۶تومانی و ۳ درصد واردات با یوروی ۱۵۹۶ تومانی داشته است

 

صادرات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

یورو

۳۶۵،۰۷۸،۰۰۰

۲۰،۰۰۰

۷،۳۰۱،۰۰۰

 

واردات:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

یورو

۴۳،۳۳۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰

۸۶۶،۶۱۲

یورو

۸۰،۵۲۳،۰۰۰

۲۰،۰۰۰

۱،۶۱۰،۴۶۷

 

صادرات ۶ ماهه:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

یورو

۱۴۹،۱۰۱،۰۰۰

۱۵،۹۶۳

۲،۳۸۰،۰۰۰

 

واردات ۶ماهه:

 

نام ارز

مبلغ ارزی

نرخ ریالی ارز

مبلغ(میلیون ریال)

یورو

۲۰،۰۲۲،۰۰۰

۱۵،۹۶۳

۳۱۹،۶۲۷

 

بررسی مواد اولیه فولاد:

 

شرح

واحد

پیشبینی  مقداری خرید سال ۹۱

پیشبینی مبلغی خرید سال۹۱

تومان

مقدار خرید  ۶ماهه سال۹۱

مبلغ خرید ۶ماهه سال۹۱

تومان

سنگ اهن

هزارتن

۷،۵۲۰

۱۵۵،۸۰۰

۳،۰۸۹

۱۳۴،۰۰۰

اهن قراضه

هزارتن

۶۰۳

۸۰۸،۸۰۰

۱۴۲

۶۶۰،۳۰۰

گندله

هزارتن

۲،۲۰۳

۲۸۹،۶۰۰۰

۱،۰۴۸

۲۵۱،۰۰۰

 

قیمت خرید مواد اولیه شرکت در عملکرد ۶ ماهه پاینتر از بودجه بوده است که شرکت با توجه به پیشبینی افزایش نرخ محصولاتخود نرخ خرید مواد اولیه را نیز باافزایش پیشبینی کرده است

 

طرح های توسعه ای :

 

نام طرح

براورد سرمایه گذاری

درصد پیشرفت طرح تاکنون

سال بهره برداری

مبلغ میلیون ریال

نام ارز

مبلغ ارزی

پروژه زیر سقف فولاد سازی

۱،۳۳۹،۳۰۰

یورو

۵۴،۰۰۰،۰۰۰

۰

۱۳۹۱

پروژه های توسعه زیر سقف فولاد سازی

۶،۱۶۰،۰۰

یورو

۱۳۲،۱۷۷،۰۰۰

۹۳

۱۳۹۰

طرح های توسعه سایر واحدها

۹۳۳،۰۰۰

یورو

۴۷،۴۸۴،۰۰۰

۶۱

۱۳۹۰

احداث یک بلوک نیروگاه و مشترکات بلوک ۲

۰

یورو

۲۸۸،۰۰۰،۰۰۰

۰

۱۳۹۲

احداث ماشین ریخته گردی ۵

۱،۱۵۸،۰۰۰

یورو

۴۴،۴۰۰،۰۰۰

۰

۱۳۹۱

احداث ۳ مگا مدول احیا مستقیم

۳،۴۶۵،۰۰۰

یورو

۵۴،۰۰۰،۰۰۰

۷۵

۱۳۹۰

فولاد سازی سبا

۴،۴۴۲،۰۰۰

یورو

۱۰۶،۰۰۰،۰۰۰

۳۴

۱۳۹۲

طرح های توسعه سنگان

۴،۲۶۴،۰۰۰

یورو

۰

۰

۱۳۹۲

نورد گرم ۲

۶،۶۰۰،۰۰۰

یورو

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۰

۱۳۹۲

 

*پروژه توسعه زیر سقف فولاد سازی به منظور افزایش تولید مذاب تا سقف ۷،۲ میلیون تن در سال میباشد

* پروژه های توسعه زیر سقف به منظور افزایش ظرفیت تولید مذاب از ۴،۲ میلیون تن به ۵،۴ میلیون تن در سال میباشد

*پروژه توسعه فولاد سبا به منظور افزایش تولید ورق گرم از ۷۰۰ هزار تن در سال به ۱،۴ میلیون تن در سال میباشد

 

سرمایه گذاریهای فولاد:

 

نام شرکت

درصد مالکیت

بهای تمام شده

(میلیون ریال)

سهم شرکت سرمایه گذاری

توسعه معادن و فلزات

۲۰

۲،۶۴۵،۰۰۰

۳۲۶،۳۸۳

سنگ اهن گلگهر

۷،۹

۲،۵۸۰،۰۰۰

۴۶۷،۰۷۲

چادرملو

۱۰،۳

۲،۷۰۹،۰۰۰

۶۲۰،۰۵۰

توکافولاد

۱۲،۵

۲۳،۶۷۲

۰

 

فولاد در سال ۹۱از سرمایه گذاریهای خود حدود۱۸۵میلیارد تومان پیش بینی سود کرده است که این در سال ۹۰ حدود۹۶میلیارد تومان بوده است

 

همچنین شرکت در استراتژی جدید خود شرکت فولاد هرمزگان را به عنوان شرکت خارج بورسی طبقه بندی کرده است اما سودی از بابت این شرکت برای سال ۹۱ پیشبینی نکرده است

 

سهامداران عمده:

 

نام سهامدار

درصد سهام

سازمان نوسازی صنایع ایران

۲۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۰

مهر اقتصاد ایرانیان

۶،۳

سازمان تامین اجتماعی

۳،۸

 

نتیجه گیری:اما برای سال ۹۱ که مهترین عامل برای قیمت گذاری فعلی فولاد میباشد:

 

متوسط قیمت فروش محصولات گرم فولاد در بورس کالا حدود ۱،۴۰۰،۰۰۰هزار تومان به ازای هر تن و متوسط قیمت فروش محصولات ورق سرد نیز ۱،۷۰۰،۰۰۰تومان در هر تن میباشدو محصولات پوشش دار نیز ۱،۹۷۰،۰۰۰ تومان در هرتن در حال معامله میباشد لازم به ذکر است قیمت سایر محصولات شرکت نیز در سطوح ۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان میباشد

 

برای سال ۹۱ پیشبینی تولید محصولات فولاد را به شرح زیر داریم:

 

نوع محصول

واحد

مقدار فروش(تن)

۶ ماهه باقی مانده سال۹۱

قیمت فروش (هر تن تومان)

۶ ماهه باقی مانده سال ۹۱

محصولات گرم

هزارتن

۱،۸۶۶

۱،۴۰۰،۰۰۰

محصولات سرد

هزارتن

۸۰۵

۱،۷۰۰،۰۰۰

محصولات پوشش دار

هزارتن

۱۴۲

۱،۹۷۰،۰۰۰

سایر محصولات

هزارتن

۵۸

۱،۴۰۰،۰۰۰

 

مبلغ فروش

 

مبلغ فروش۶ ماهه اول سال

میلیون ریال

۲۹،۸۷۱،۲۰۳

مبلغ فروش ۶ماهه باقی مانده سال میلیون ریال

۴۳،۴۱۴،۰۰۰

جمع فروش میلیون ریال

۷۳،۲۸۵،۲۰۳

 

تخمین ۹۱

 

شرح

پیشبینی ۹۱

سال مالی منتهی به

۹۱،۱۲،۲۹

فروش

۷۳،۲۸۵،۲۰۳

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۴۳،۹۲۱،۲۰۴)

سود و زیان ناخالص

۲۹،۳۶۳،۹۹۹

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

(۲،۵۲۹،۷۴۵)

خالص سایر درامدهای عملیاتی

۳۲۴،۶۶۸

سود و زیان عملیاتی

۲۷،۱۵۸،۹۲۲

هزینه های مالی

(۳،۱۶۸،۷۵۶)

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

۱،۸۵۳،۲۵۶

درامدها(هزینه های) متفرقه

۸،۶۶۴

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۲۵،۸۵۲،۰۸۶

مالیات

(۳،۳۵۴،۰۰۰)

سود و زیان پس از کسرمالیات

۲۲،۴۹۸،۰۸۶

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۸۷۰

سرمایه

۲۵،۸۰۰،۰۰۰

 

برای سال ۹۱ سود فولاد هرمزگان پیشبینی نشده است که در صورت پیشبینی سود فولاد هرمزگان قطعا سوداوری فولاد با رشد بالاتری مواجه خواهد شد

 

عوامل احتمالی رشد سوداوری فولاد:

 

اضافه شدن سود فولاد هرمزگان به سود فولاد

افزایش میزان تولید با توجه به افتتاح طرح توسعه در این شرکت

افزایش نرخ ورق و ادامه رشد قیمت ورق در بورس کالا

قیمت در محدوده ۳۶۰ الی ۴۲۰ تومان می تواند در نوسان باشد در حال حاضر قیمت تلاش زیادی دارد به سمت ۳۸۰ حرکت کند با عبور از ۳۸۰ تومان محدوده ۴۰۰  الی ۴۲۰تومان هدف بعدی سهم می تواند باشد

محدوده ۳۵۰ تومان نیز یکی  از مهمترین سطوح حمایتی قیمت می باشد که درصورت برگشت قیمت بنابر هر دلیلی این محدوده اولین سطح حمایتی پیش روی قیمت می تواند باشد