در تحلیل دیروز نوشتیم که اگر قیمت زیر ۱۲۸۸ تثبیت گردد سیگنال فروش خواهد داشت و این نیز محقق گردید و با افت محسوس طلای جهانی و خبر بسیار مهم عرضه دلار صادر کنندگان در مرکز مبادلات ارزی قیمت های نقدی سطح ۱۲۰۰ را شکست و تا به امروز در ۱۱۴۰ نیز معامله گردیده است. طبق آخرین اطلاعات بدست امده هم اکنون با رشد سکه نقدی قیمت مجددا به سطح ۱۱۶۰ تا ۱۱۷۰ برگشته است.

 

در نمودار سررسید دی ماه مطابق تحلیل دیروز هدف شکسته شدن حمایت فوق در ۱۱۳۵ خواهد بود که نیازمند قیمتهای پایینتر برای سکه نقدی نیز می باشد اما برای تحلیل امروز حمایتهای مورد نظر گفته شده در تحلیل روز قبل از جمله ۱۲۳۰ میتواند جلوی افت قیمت را بگیرد و تا حدودی برای شکستن این حمایت وقت نیاز باشد.

 

در نمودار تایم یکساعته یک برگشت به سطح شکسته شده در ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۲ پیش بینی میگردد و در این قیمتها اگر مجددا بازار نقدی کمی افت داشت می توان برای هدف ۱۲۳۰ و کمتر تا ۱۲۱۰ موقعیت فروش ایجاد نمود.

برای افرادی که در محدوده گفته شده فروش ایجاد نماید حد ضرر شکسته شدن رو به بالای ۱۳۰۰ بایستی ملاک عمل برای بستن قرارداد باشد.

البته در ابتدای بازگشایی به دید نوسان گیری نیز میتوانید خرید کنید، همچنین خرید ریسک بالایی دارد و با نوسان مختصر خارج شوید

راتین بورس