با توجه به عملکرد سال گذشته شرکت با رشد کمی به کار خود ادامه می دهد. از طرفی افزایش سود انباشته شرکت دید مثبتی از شرکت را از خود بجای می گذارد. روند مثبت نسبت جاری این سهم چشم نواز است اما روند نزولی حاشیه سود خالص این شرکت نگران کننده به نظر می رسد.

با توجه به صورتهای مالی با وجود پیش بینی سود ۳۶ تومانی، شرکت پتانسیل تولید سود ۳۵ تومانی را دارد و با این تفاسیر با وجود ارزش دفتری هر سهم معادل ۲۳۸ تومان، قیمت هر سهم ۲۳۱ تومان کشف قیمت می شود.