میزان سود تقسیم شده شرکت ها از ابتدای سال تا پایان آذر ماه ۹۴ حدود ۲۸۷ هزار میلیارد ریال بوده به این ترتیب متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۳۶۸ ریال را نشان می دهد.

به گزارش راتین بورس به نقل از خبرآنلاین، معاملات سهام در پایان آذر ماه ۹۴ در مقایسه با آبان ماه ۹۴ از ۸۲۳۵ میلیون سهم به ۹۰۱۳ میلیون سهم معادل ۹ درصد افزایش یافت.

طی ۲۰ روز کاری آذر ۹۴، ارزش معاملات در مقایسه با آبان ماه ۹۴، ۱۲ درصد افزایش یافت و از ۱۴۵۳۵ میلیارد ریال به ۱۶۲۲۹ میلیارد ریال رسید. تعداد سهام معامله شده از ۸۲۳۵ میلیون سهم به ۹۰۱۳ میلیون سهم معادل ۹ درصد افزایش یافت.

 بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۹۴ متوسط روزانه تعداد و ارزش معاملات به ترتیب برابر با ۶۳۷ میلیون سهم و ۱۲۳۴میلیارد ریال بوده است.

در آذر ماه ۹۴، دفعات معاملات برابر با ۲ درصد در مقایسه با آبان ماه ۹۴ کاهش یافت و از ۵۸۵ هزار دفعه به ۵۷۵ هزار دفعه بالغ شد.

شاخص بورس در پایان آذر ۹۴ نسبت به آبان ۹۴، به میزان ۱۳۷۱ واحد برابر با  ۲ درصد کاهش یافت و از ۶۲۸۸۹ واحد به ۶۱۵۱۹ واحد رسید.

ارزش بازار در پایان آذر ماه ۹۴ در مقایسه با آبان ماه ۹۴ به میزان ۶۸۳۱۶ میلیارد ریال برابر با ۳ درصد کاهش یافت و از ۲۷۲۹۸۰۷ میلیارد ریال به ۲۶۶۱۴۹۲ میلیارد ریال رسید.

 بررسی صنایع از نظر ارزش بازار نشان می دهد که گروه محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن ۲۸ شرکت و ارزش بازار ۷۳۵ هزار میلیارد ریال در رتبه اول قرار دارد، گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با ۳۴۱ هزار میلیارد ریال و مخابرات با ۲۲۰ هزار میلیارد ریال رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

در آذر ماه تعداد ۶۳۹۸۵ میلیون سهم به ارزش ۱۰۷۱۷۰ میلیارد ریال از طریق معاملات الکترونیکی مبادله شده است که به ترتیب حدود ۴۰ / ۲۷  و ۸۹ / ۲۱ درصد از کل معاملات را  شامل می شود.

بیشترین ارزش معاملات را بین تالار های منطقه ای به ترتیب، تالار منطقه ای تهران با مبادله ۲۹۷۹۳۶ میلیارد ریال، تالار منطقه ای مشهد با مبادله ۱۷۸۶۳ میلیارد ریال، تالار منطقه ای اصفهان با مبادله ۱۱۰۷۰ میلیارد ریال و تالار منطقه ای کیش با مبادله ۱۰۰۲۱ میلیارد ریال به نام خود ثبت کردند.

براساس معاملات نرمال، در این ماه ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در حدود ۱۴۵۴۴ میلیارد ریال و معادل ۶۷ درصد از کل خرید ها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها ۱۴۰۷۱ میلیارد ریال و در حدود ۶۵ درصد از کل فروش ها بود. بر این اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان ۴۷۳ میلیارد ریال مثبت شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب ۳۲ و ۳۴ درصد از ارزش خرید و فروش بود.

یادآور می شود نسبت P/E بازار در آذر ماه برابر با ۶۳/۵ مرتبه بوده است. ۴۸ شرکت دارای پیش بینی سود صفر یا منفی بوده اند که در محاسبات لحاظ نشده اند. همچنین به دلیل عدم الزام ارایه پیش بینی سود شرکت های واقع در صنعت سرمایه گذاری ها، ۱۶ شرکت فعال در این گروه در گزارش  P/E لحاظ نمی گردد. بنابراین، نسبت قیمت به عایدی (P/E) محاسبه شده بر مبنای ارزش بازار ۲۷۰ شرکت معادل ۲۵۵۱ هزار میلیارد ریال و سود پیش بینی شده بیش از ۴۵۲ هزار میلیارد ریال است.

همچنین تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در این ماه نسبت به ماه قبل نشان می دهد که تعداد ۱۴ شرکت با افزایش، تعداد ۳۳ شرکت با کاهش و مابقی شرکت ها برابر با ۲۵۵ شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته اند. سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان آذر ماه برابر با ۴۳۶ هزار میلیارد ریال می باشد که نسبت به آّبان ماه معادل ۲ هزار میلیارد ریال کاهش نشان می دهد. در پایان آذر ۹۴ متوسط سود(زیان) خالص شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر با ۴۱۱ ریال می باشد.

در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه ۹۴ برابر ۲۸۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۶۹ درصد درآمد (زیان) واقعی شرکت ها بوده است. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۳۶۸ ریال را نشان می دهد.

در بازار اوراق بدهی در آذر ۹۴، تعداد ۶۲۹۸۳۱۸ برگه به ارزش ۶۳۱۸ میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفته است. عملکرد بازار اوراق بدهی در ۹ ماهه اول سال جاری معامله بیش از ۲۷ میلیون برگه به ارزش ۲۷۶۱۶ میلیارد ریال بوده است.

در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۴ در بازار آتی، ۲۵۹ قرارداد به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال داد و ستد شده است.

همچنین در بازار اوراق اختیار فروش تبعی طی ۹ ماهه سال ۹۴ بیش از ۲ میلیون قرارداد به ارزش ۴۸۰ میلیون ریال معامله شده است.