نسبت به سال مالی جاری:

لیزینگ خودرو غدیر اولین سود هر سهم سال مالی ۳۰ آذر ۹۵ را اعلام کرد که نسبت به سال مالی جاری ۱۹.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

 

به گزارش  راتین بورس به نقل از بورس پرس، لیزینگ خودرو غدیر که از ۲۴ آبان به دلیل ابهام درارائه اطلاعات با توقف نماد همراه شده، سود هر سهم سال مالی ۳۰ آذر را ۵۲۱ ریال پیش بینی کرده و در عملکرد ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰ مهر مشخص شد ۶۴ درصد معال ۳۳۴ ریال پوشش داده شده است.

براساس این گزارش، این شرکت ۳۰ میلیارد تومانی امروز اولین سود هر سهم سال مالی ۳۰ آذر آینده را ۴۸۱ ریال اعلام کرد که نسبت به سال مالی جاری ۱۹.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

با این پیش بینی و همچنین گزارش عملکرد ۱۰ ماهه که دیروز اعلام شد، نماد “ولغدر” در نوبت بازگشایی و بازگشت به بورس قرار گرفت.