معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه گفت: سازمان مدیریت باید مجدداً پیش‌نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود.

 

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه برنامه ششم توسعه حتماً باید منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، تصریح کرد: این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و همچنین ریاست محترم جمهوری است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

وی ضرورت بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را مورد نظر قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید جلساتی تشکیل و مجدداً پیش‌نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود و برنامه ششم حتماً باید حداکثر تطابق را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

این مقام بر ضرورت اولویت بندی برنامه‌های عملیاتی تهیه شده برای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع، لازم است برنامه‌های تهیه شده را اولویت بندی کنیم تا آن دسته از برنامه‌هایی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأثیر بیشتری در مقاوم سازی اقتصاد دارند و می‌توانند به برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کمک بیشتری کنند، در اولویت نخست قرار گیرند و سایر برنامه‌ها نیز بایستی در یک زمان بندی مناسب عملیاتی شوند.

جهانگیری ادامه داد: لازم است علاوه بر برنامه ریزی‌ها، سازوکاری برای نظارت و پایش دقیق مراحل اجرایی برنامه‌ها تعیین شود تا بتوانیم از روند اجرای دقیق برنامه‌ها مطابق با زمان بندی تعیین شده مطلع شویم و پیشرفت امور را رصد کنیم.