کاربران محترم پیامک

 

به اطلاع آن دسته از کاربران پیامک که پیش شماره آنها ۰۹۱۲ می باشد میرساند  پس از پیگیری های مستمر در خصوص نرسیدن پیامک راتین بورس به موبایل ایشان، اطلاع پیدا نمودیم که تعداد بسیار زیادی از این پیش شماره ها در لیست سیاه مخابرات قرار گرفته اند و این کاربران بایستی برای تنها راه خارج شدن از لیست سیاه مخابرات اقدام لازم را حتما انجام دهند.

 

طبق اعلام مخابرات شما میتوانید با شماره ۰۹۹۹۰ تماس حاصل نموده و شماره خود را از لیست سیاه خارج نمایید

 

کابران محترم پس از درج این اطلاعیه، راتین بورس هیچگونه مسئولیتی در قبال نرسیدن پیامک به پیش شماره ۰۹۱۲ نخواهد داشت.

 

موفق باشید