بلوک ۳۰.۷۸ درصد سهام شرکت قند دزفول شامل ۹۲۳ هزار و ۴۳۰ سهم روز گذشته توسط سازمان خصوصی‌سازی روانه میز مزایده ‌شد که به فروش رفت.

بلوک ۳۰ درصد سهام شرکت قند دزفول که روز گذشته به ارزش کل پایه ۱۰۰ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال به مزایده گذاشته شده بود، فروخته شد.

به گزارش راتین بورس به نقل از سنا، بلوک ۳۰.۷۸ درصد سهام شرکت قند دزفول شامل ۹۲۳ هزار و ۴۳۰ سهم روز گذشته توسط سازمان خصوصی‌سازی روانه میز مزایده ‌شد که به فروش رفت.

بر اساس این گزارش، هر سهم این شرکت برای واگذاری در مزایده دیروز ۱۰۹ هزار و ۱۵۵ ریال و ارزش کل این بلوک ۳۰.۷۸ درصدی ۱۰۰ میلیارد و ۷۹۷ میلیون و یک هزار و ۶۵۰ ریال قیمتگذاری شده بود که بالاترین رقم پیشنهادی برای آن در این مزایده ۱۱۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بود.

این میزان سهام شرکت قند دزفول متعلق به سازمان خصوصی‌سازی بود که به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۴ سال روی میز فروش رفت.

این گزارش می‌افزاید استحصال شکر از چغندر قند فعالیت اصلی شرکت قند دزفول را تشکیل می‌شود و مبلغ سپرده شرکت در این مزایده نیز ۳ میلیارد و ۲۳ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۵۰ ریال تعیین شده بود.