شرکت مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سرمایه ای بالغ بر ۲ هزار و ۴۷۸ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیش بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۳ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه را منتشر کرده است.
 
این شرکت برای هر سهم در سال مالی ۹۳ مبلغ ۹۲۱ ریال سود خالص پیش بینی کرده و در عملکرد ۳ ماهه موفق به تحقق زیان ۱ ریالی به ازای هر سهم شده است و این در حالیست که دوره مشابه سال مالی گذشته نیز با تحقق زیان ۱ ریالی به پایان رسیده بود.
 
شایان ذکر است “فارس” سود تلفیقی خود را در سطوح ۱۰۸۲ ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است.
 
منبع: بورس نیوز