مدیرعامل بورس کالا گفت: راه اندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از مطالبات سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران است.
 حامد-سلطانی-نژاد

به گزارش راتین بورس به نقل از بورس پرس، حامد سلطانی نژاد با حضور در برنامه گفتگوی روز خبری شبکه خبر، با بیان اینکه تمامی زیرساخت ها و مسائل قانونی و همچنین تجربه راه اندازی بازار مشتقه روی کالای سکه طلا در بازار سرمایه و در بورس کالای ایران وجود دارد، اعلام کرد : در بازار سرمایه مشکلی برای راه اندازی بازار مشتقه ارز نداریم.

وی توضیح داد: از سال ها پیش زیرساخت های فنی که مستلزم پردازنده های قوی برای انجام معاملات مشتقه ارزی است، در قالب قراردادهای آتی سکه طلا وجود داشته و بر مبنای این معاملات، راه اندازی معاملات مشتقه ارزی را تعریف کرده ایم.
این مقام مسئول در خصوص زیرساخت های قانونی برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی گفت : زیرساخت های قانونی مورد نیاز وجود دارد و  در قانون بازار سرمایه مصوب سال ۱۳۸۴ نیز اشاره شده که بازار مشتقات روی کالاها و اوراق مختلف می تواند از سوی بازار سرمایه راه اندازی شود.
سلطانی نژاد همچنین الزامات فقهی و شرعی را از دیگر پیش نیازهای راه اندازی معاملات مشتقه ارزی دانست و اظهار کرد : این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و از جهت فقهی، طراحی فقهی مناسبی مطابق با شرع در مورد این معاملات صورت گرفته است. ضمن اینکه ما برای راه اندازی یک چنین بازاری تجربه لازم را در بازار سرمایه داریم.
وی ادامه داد : برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی، باتوجه به اینکه ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد ماست، باید با ملاحظات مدنظر بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بازار پول صورت گیرد و اگر آنها هم دغدغه ای در حوزه راه اندازی این بازار دارند سعی می کنیم که دغدغه آنها را مرتفع کنیم.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست که بورس جدیدی تحت عنوان بورس ارز تاسیس شود، بیان کرد : قرار است که از امکانات بازار سرمایه و بورس کالای ایران در جهت ایجاد یک بازار مشتقه ارزی استفاده شود؛ بازاری که دغدغه فعالان اقتصادی را در مورد نوسانات نرخ ارز مرتفع کند. این دغدغه دولت و مجلس هم هست و در تبصره ماده ۲۰ قانون خروج از رکود، بر تاسیس بازاری که بتواند این نوسانات مخرب ارز را کاهش دهد، تاکید شده است.
سلطانی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حالی که بخش اصلی ارز مورد نیاز در دست دولت است، راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران چه کمکی به ثبات ارز می کند، گفت : ما در اقتصادهای پیشرفته که نگاه می کنیم، عمق بازار مالی به شدت بزرگ است؛ یعنی در بازار مالی، انواع نرخ ها تعیین می شود و به خاطر بزرگی بازارهای مالی، نوسانات نرخ ارز را خود بازارها به عنوان سیستم خود کنترل کننده مدیریت می کند.
وی ادامه داد: همان طور که می دانید در اغلب کشورها بخش عمده ارز توسط بانک مرکزی ارائه می شود. همچنین در کشورهای مشابه ما که به دنبال این هستند که بازارهای مالی شان را تقویت کنند، بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی ارز حضور دارند. اما نکته قابل توجه این است که این کشورها به سمت بازارهای خود تنظیم و خودکنترل که بازارها تعیین کننده نرخ ارز باشد، حرکت کرده اند.
مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد : در تمامی این کشورهای مشابه چون ترکیه، آرژانتین و برزیل، برای حرکت به سمت اقتصاد های پیشرفته، سیاستگذاران بازار ارز از ابزارهای ارزی از جمله بازار مشتقات ارزی یا بازار پوشش ریسک نوسانات ارزی استفاده کرده اند و مهم این است که ببینیم جهت گیری ما به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار است یا خیر؟ اگر بخواهیم مسیر کشورهای پیشرفته را طی کنیم، بازارهای مالی مان را باید تقویت کنیم.
سلطانی نژاد تصریح کرد : اگر ما بخواهیم سرمایه گذاران خارجی را جذب اقتصاد خود کنیم، باید ابزارهای پوشش ریسک را نیز راه اندازی کنیم. سرمایه گذاران خارجی که می خواهند الان در ایران سرمایه گذاری کنند، نرخ سود جذابی از سرمایه گذاری در ایران به دست می آورند اما وقتی نوسانات نرخ ارز مشاهده می کنند، دچار تردید می شوند. چرا که به دلیل نوسانات نرخ ارز زیان می بینند. آنها این مطالبه را دارند که ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات ارز داشته باشند.