مواد غذایی:

 

۱-   نان:

منطقه

سرانه مصرف سالیانه نان (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

۱۶۰

ایران ۶ برابر جهان

جهان

۲۵

مردم ما پرمصرفترین مردم جهان در مصرف گندم و نان هستند و با سرانه ۱۶۰ کیلوگرم بالاترین مصرف سرانه نان را در جهان دارا هستیم. لازم به توضیح است. میزان تولید نان در ایران ۲۵ میلیارد عدد است.

۲-   تخم مرغ:

منطقه

سرانه مصرف تخم مرغ (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

۸ تا ۹

ایران یک سوم جهان

کشورهای پیشرفته

۲۴

سرانه مصرف تخم مرغ در ایران ۸ تا ۹ کیلوگرم است که این رقم در کشورهای پیشرفته ۲۴ کیلوگرم است.

۳-   شیر:

منطقه

سرانه مصرف شیر (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

۹۰

ایران یک سوم اروپا

اروپا

۳۰۰

سرانه مصرف شیر در ایران ۹۱ کیلوگرم در سال است که این سرانه در اروپا ۳۰۰ کیلوگرم برآورد میشود. همچنین براساس آخرین آمار در مورد سبد غذایی ایرانیان، مصرف لبنیات به ازای هر نفر روزانه ۱۳۹ گرم است که فقط ۲۸ گرم از این میزان را شیر تشکیل میدهد. در حالی که مصرف مطلوب لبنیات هر فرد باید روزانه ۲۲۵ تا ۲۴۰ گرم باشد.

۴-   شکر:

منطقه

سرانه مصرف شکر (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

۳۰

ایران ۶ برابر جهان

جهان

۵

سرانه مصرف شکر هر ایرانی ۳۰ کیلوگرم و ۶ برابر میانگین هر فرد در دنیا است.

 

۵-   سویا:

منطقه

سرانه مصرف سویا (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

۵/۰

ایران یک بیستم جهان

جهان

۱۰

در حالی که مصرف سرانه سویا در اروپا و آمریکا ۹ تا ۱۱ کیلوگرم برآورد شده است. حجم مصرف این فرآورده در ایران تنها به نیم کیلوگرم به ازای هر نفر می‌رسد.

 

۶-   نوشابه:

منطقه

سرانه مصرف نوشابه (واحد لیتر)

نسبت

ایران

۴۲

ایران چهار برابر جهان

جهان

۱۰

ایرانیان سالانه بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نوشابه استفاده می‌کنند. بنابراین از نظر سرانه مصرف نوشابه گازدار در ایران، رتبه اول جهان را داریم. سرانه مصرف نوشابه در ایران ۴۲ لیتر است. در حالی که این سرانه مصرف ۴ برابر سرانه مصرف دنیاست.

 

۷-   نمک:

منطقه

سرانه مصرف نمک در سال (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

۶

ایران ۲ برابر جهان

جهان

۳

میزان استاندارد مصرف نمک بین ۴ تا ۵ گرم در روز است. در حالی که ایرانیان بطور متوسط روزانه ۸ تا ۱۰ گرم نمک مصرف می‌کنند.

 

۸-   میوه و سبزیجات:

منطقه

سرانه مصرف سالیانه میوه و سبزی (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

۳۰

ایران یک چهارم استاندارد جهانی

جهان

۱۲۰

ایران در تولید ۱۵ محصول اصلی باغی دنیا مقام اول تا دهم را دارد و بیش از ۴ درصد از میوه و مرکبات جهان را تو لید می‌کند. اما مصرف سبزی و میوه در کشورمان کمتر از میزان استاندارد جهانی است (روزانه هر فرد باید حداقل ۴۰۰ گرم میوه و سبزی مصرف کند. سرانه مصرف در ایران ۱۰۰ گرم است)

۹-   ماهی:

منطقه

سرانه مصرف سالیانه ماهی (واحد کیلوگرم)

نسبت

ایران

۷

ایران حدود یک سوم جهان

جهان

۱۸

 

 

طول عمر:

طول عمر ایرانیان %۲۰ کمتر از میانگین جهانی است.

مرگ و میر:

حدود %۴۰ از مرگهای روزانه به دلیل سوء تغذیه میباشد.

در کشور ما از مجموع ۸۰۰ مرگ روزانه ۳۰۰ مورد مستقیماً به تغذیه نامناسب مربوط است.

 

وضعیت مصرف دارو:

منطقه

میانگین سرانه اقلام دارو در هر نسخه

نسبت

ایران

۶ قلم

ایران سه برابر جهان

جهان

۲ قلم

آمار رسمی وزارت بهداشت می‌گوید در ۸ سال گذشته، متوسط تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه، بیش از چهار قلم بوده است که در حال حاضر متوسط کشوری آن به ۳/۶ قلم رسیده است. این در حالی است که میانگین جهانی در این زمینه کمتر از دو قلم در هر نسخه است. یعنی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است.

 

فضای سبز:

منطقه

میانگین سرانه فضای سبز مترمربع

نسبت

ایران

۵

ایران یک سوم جهان

جهان

۱۵

 

انرژی:

۱-   برق:

منطقه

سرانه مصرف سالیانه (کیلووات)

نسبت

ایران

۲۵۰۰

ایران ۳ برابر جهان

جهان

۸۰۰

۲-   آب:

منطقه

سرانه مصرف روزانه (لیتر)

نسبت

ایران

۳۰۰

ایران ۲ برابر میانگین جهان

جهان

۱۵۰

۳-   بنزین:

منطقه

سرانه مصرف روزانه (لیتر)

نسبت

ایران

۹۰

ایران ۶ برابر میانگین جهانی

جهان

۱۵

۴-   گاز:

منطقه

سرانه مصرف سالانه (مترمکعب)

نسبت

ایران

۱۷۰۰

ایران ۳ برابر میانگین جهانی

جهان

۶۰۰

به طور متوسط ایران حدود ۴ برابر میاگین جهانی انواع انرژی را مصرف می‌کند.

 

ساعات کار:

منطقه

سرانه ساعات کار سالانه

نسبت

ایران

۲۴۰۰

ایران ۵/۱ برابر میانگین جهانی

جهان

۱۹۰۰

 

ساعات کار مفید:

منطقه

سرانه ساعات کار سالانه

نسبت

ایران

۳۰۰

ایران یک چهارم سرانه جهانی

جهان

۱۴۰۰

 

فضای ورزشی:

منطقه

سرانه (متر مربع)

نسبت

ایران

۶۱ سانتی متر مربع

ایران یک سوم میانگین جهانی

جهان

۲ متر مربع

 

مطالعه:

منطقه

سرانه زمان مطالعه روزانه (دقیقه)

نسبت

ایران

۱۸

ایران یک چهارم میانگین جهانی

جهان

۷۰

 

زمان مکالمه با تلفن و تلفن همراه:

منطقه

سرانه زمان مکالمه روزانه (دقیقه)

نسبت

ایران

۴۰

ایران ۴ برابر میانگین جهانی

جهان

۱۰

با تشکر از آقای دکتر بدخشیان